Select Page

Parkeerboete

Wanneer is dit het geval en wanneer is het onterecht?

Maak bezwaar

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Voordat je bezwaar kunt maken tegen een parkeerboete moet je eerst weten wat voor een soort boete je hebt ontvangen.

Boete van het CJIB voor fout parkeren

Een boete van het CJIB herken je aan de M in de rechterbovenhoek van de brief van het CJIB. Dit soort parkeerboetes krijg je omdat je ergens geparkeerd stond waar dit niet mocht. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op een zebrapad, of op een straat waar een parkeerverbod geldt. Maak bezwaar tegen deze parkeerboete door op de knop Maak bezwaar hierboven te drukken en volg de stappen.

Boete van de gemeente voor het niet- of te weinig betalen van parkeergeld

Een parkeerboete van een gemeente heet een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze parkeerboete krijg je wanneer je niet- of te weinig parkeergeld betaalt. Maak bezwaar tegen deze parkeerboete door een foto van de boete te sturen naar intake@appjection.nl. Vermeld daarbij ook waarom je de boete onterecht vindt. 

Heb ik verkeerd geparkeerd?

Of je wel of niet verkeerd geparkeerd hebt hangt af van een aantal omstandigheden. Daarbij is de bebording het belangrijkst. Als deelnemer aan het verkeer is het jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende regels. Rijd je bijvoorbeeld langs een bord (E1) dat een parkeerverbod aaanduidt, en parkeer je buiten de parkeerplaatsen, dan kun je daarvoor beboet worden. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van de betekenis van verkeersborden, en tijdens het rijden op te letten op de borden waar je langs rijdt.

Het kan natuurlijk zijn dat er geen verkeersbord staat, of dat de agent of opsporingsambtenaar een fout heeft gemaakt bij het uitschrijven van de boete.  Daarnaast kan discussie bestaan over de vraag wat nu precies een stoep is, of de rijbaan, of de berm. Of je verkeerd geparkeerd hebt hangt dan ook vaak af van de omstandigheden van het geval. Op deze pagina geven wij een aantal voorbeelden van omstandigheden waarin iemand onterecht een boete kan krijgen.

Voorbeelden van onterechte boetes

Parkeerverbod of verbod tot stilstaan geldt alleen voor de kant van de weg waar het bord staat.

Wanneer een enkel bord E1 is neergezet (dus niet in een zone variant), dan geldt het parkeerverbod alleen aan de kant van de weg waar het bord is neergezet. Dit geldt ook voor een verbod om stil te staan (bord E2). Het komt vaak voor dat mensen boetes krijgen terwijl ze stil staan of geparkeerd hebben aan de juiste kant van de weg.

Bij een parkeerverbod of verbod om stil te staan mag je wel in de berm staan.

De berm vormt geen onderdeel van de rijbaan. Dit is bepaald in een zaak uit 2016, door het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wanneer je een boete krijgt voor het parkeren of stilstaan waar dit verboden is, en je stond in de berm, dan is deze boete onterecht opgelegd.

Laden/lossen of mensen laten in- of uitstappen op een parkeerplaats of plek die niet bestemd is voor jouw voertuig.

Laden en lossen en mensen laten in- of uitstappen wordt niet aangemerkt als parkeren. Artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens zegt:

parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Dit betekent dat je geen boete kunt krijgen voor het parkeren op een parkeerplaats die niet voor jou bestemd is, of op een plek waar je niet mag parkeren (op minder dan vijf meter van een kruispunt bijvoorbeeld) als je aan het laden of lossen bent of mensen laat in- of uitstappen, omdat je niet aan het parkeren bent.

Parkeren met een elektrische auto zonder de auto op te laden.

Parkeerplaatsen voor elektrische auto’s worden nog niet aangeduid met een officieel verkeersbord. De volgende drie versies kun je tegenkomen:

Bij alle drie de borden moet het voertuig een elektrisch of hybride voertuig zijn. Bij bord 1 en bord 2 moet je ook daadwerkelijk de stekker in de auto steken. Bij bord 3 is dit niet noodzakelijk. Krijg je bij bord 3 toch een boete voor het gebruiken van een parkeerplaats met een ander doel dan de aangewezen wijze (R397ea), dan is deze onterecht opgelegd als het wel om een elektrisch voertuig ging.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Je kunt jouw boete ook uploaden op deze website, waarop Appjection automatisch al het bovenstaande en meer, gratis voor je controleert! Klik op de knop Maak bezwaar, en volg de stappen.

Statistieken en boetebedragen

In 2016 is de boete voor fout parkeren en stilstaan waar dat niet mag 456.069 keer opgelegd volgens de laatste gegevens van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving). De feitcodes voor verkeerd parkeren en stilstaan waar dat niet mag zijn R396 en R397, maar er zijn nog meer codes die met parkeren te maken hebben. De boetebedragen in 2018 voor verkeerd parkeren en stilstaan waar dit niet mag liggen tussen de €95 en de €380 euro. Een overzicht van alle boetebedragen voor parkeren en stilstaan vind je hier.

Zelf ook een onterechte verkeersboete?

Maak bezwaar