Select Page

Onterechte verkeersboete?

Laat Appjection kosteloos bezwaar voor je maken!

Maak bezwaar

Hoe het werkt:

 Fotografeer de boete

Om aan de gang te kunnen gaan hebben we je boete nodig. Een foto is al voldoende!

Upload de foto

Je boete wordt geanalyseerd en zo wordt automatisch bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Beantwoord de vragen

We stellen je een aantal vragen aan de hand van de boete. Dit helpt ons een beter bezwaar voor je te maken.

Bezwaar onderweg

Je bezwaar is onderweg

Als er gronden zijn voor bezwaar, dan is dat nu voor je gemaakt en ingediend!

‘Every individual should be able to assert his or her rights, not only those who can afford it

Wij geloven in toegang tot het recht voor íedereen, daarom zijn we er ook voor jóu! 

Veelgestelde vragen

Welke boetes kan ik bij Appjection indienen?

Welke boetes kun je wel indienen?

Alle boetes van het CJIB met een M in de rechterbovenhoek kun je bij Appjection indienen.

Een parkeerboete van de gemeente kun je niet indienen via de website, maar Appjection behandelt deze wel. Binnenkort kan deze boete ook door het systeem, maar voorlopig kun je deze boetes alleen mailen naar info@appjection.nl, met daarbij de reden vermeld waarom de boete onterecht is.

Welke boetes kun je niet indienen?

Boetes van het CJIB met een O of een T in de rechterbovenhoek kun je niet bij Appjection indienen. Dit zijn strafbeschikkingen en transactievoorstellen. Alleen een advocaat kan je helpen met deze boetes, of je kunt zelf bezwaar maken.

Wordt mijn bezwaar altijd in behandeling genomen?

Nee, niet altijd. Ons systeem controleert of er iets mis is met jouw boete aan de hand van de foto die je indient, en aan de hand van de antwoorden die je geeft op de vragen. Als uit dit proces niet blijkt dat er iets mis is met de boete, dan gaan wij ook geen bezwaar instellen. Het rechtssysteem in Nederland is niet bedoeld voor ongegronde bezwaren tegen terechte boetes.

Appjection houdt zich naast het indienen van bezwaren wel bezig met de belangen van de automobilist, waarbij bijvoorbeeld van belang is dat de boetebedragen niet buitenproportioneel hoog worden. De gedachte achter verkeersboetes moet altijd de verkeersveiligheid zijn, niet de begroting.

Hoe ziet de bezwaarprocedure eruit?

Mulderboetes

Een boete van het CJIB met een M in de rechterbovenhoek heet ook wel een Mulderboete. De bezwaarprocedure kent drie mogelijke stappen:

Stap 1 : Officier van justitie (16-26 weken)

De eerste stap is het indienen van een bezwaarschrift bij de officier van justitie. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ligt op 6 weken na de dag dat het CJIB de boete heeft opgestuurd. Op je boete staat ook aangegeven vóór welke datum je bezwaar moet maken. Na deze datum wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. De officier gaat pas naar het bezwaar kijken op het moment dat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken, waarna de officier 26 weken heeft om te reageren op het bezwaar. Het kan dus uiterlijk 32 weken duren voor je een reactie krijgt op stap 1.

Stap 2 : Kantonrechter (8-10 maanden)

Als de officier het niet eens is met ons bezwaar, dan kunnen we in beroep bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft geen specifieke termijn om het beroep in behandeling te nemen. Gemiddeld duurt een beroep bij de kantonrechter zo'n 8 maanden. In uitzonderlijke gevallen kan hier meer dan een jaar overheen gaan. Op een bepaald moment wordt een zitting ingepland, waarbij je in persoon aan de rechter kunt vertellen waarom je het niet eens bent met de boete. Het bijwonen van de zitting is niet verplicht.

Stap 3 : Hof Arnhem - Leeuwarden (1,5-2 jaar)

Als de kantonrechter het beroep afwijst, dan kunnen we als laatste mogelijkheid nog in hoger beroep bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof is speciaal aangewezen om uitspraak te doen in verkeersrechtzaken. Ook het hof heeft geen specifieke termijn om het beroep in behandeling te nemen, maar uiteindelijk zal er een zitting plaatsvinden waarbij je voor de laatste keer kunt vertellen waarom je het niet eens bent met de boete. Het bijwonen van de zitting is niet verplicht.

Voor alle stadia geldt dat wij je op de hoogte houden van de status van het bezwaar.

Naheffingsaanslag gemeente

Sommige parkeerboetes vallen onder de gemeente waarin je hebt geparkeerd. Dit is voornamelijk het geval wanneer je niet, of te weinig hebt betaald voor het parkeren. Appjection kan ook hier de gehele bezwaarprocedure voor je doorlopen.

De stappen zijn iets anders dan bij de Mulderboete. We beginnen met een bezwaar bij de betreffende gemeente. Mocht deze gemeente het niet met ons eens zijn, dan kunnen we in beroep bij de rechtbank. Hierna volgt een procedure bij het Hof.

Moet ik mijn boete alvast betalen?

Appjection raadt altijd aan de boete te betalen om onnodige verhogingen te voorkomen. Of je verplicht bent de boete te moeten betalen hangt af van het soort boete dat je hebt ontvangen.

Boete van het CJIB met een M in de rechterbovenhoek (Mulderboete)

Wanneer wij bezwaar maken tegen de boete bij de officier van justitie (stap 1), dan hoef je de boete nog niet te betalen. De boete wordt zo lang het bezwaar loopt als het ware ‘op pauze’ gezet.

Heb je al betaald en maken we succesvol bezwaar, dan krijg je het geld teruggestort van het CJIB op het rekeningnummer waar je mee hebt betaald.

Stappen we naar de kantonrechter (stap 2), dan moet je de boete wel gaan betalen. Dit heet 'zekerheid stellen', en is eigenlijk een soort borg. Hierbij geldt ook weer dat als we winnen bij de kantonrechter, je het geld teruggestort krijgt van het CJIB op het rekeningnummer waar je de boete mee hebt betaald. Heb je al betaald in de eerste fase, dan hoef je dit uiteraard niet nog eens te doen.

Betaal je de boete niet dan wordt het beroep 'niet-ontvankelijk' verklaard, oftewel dan wordt het beroep niet behandeld.

Boete van een gemeente voor het niet- of te weinig betalen van parkeergeld (naheffingsaanslag gemeente)

Iedere gemeente heeft verschillende regels wat betreft het wel moeten betalen, of nog niet hoeven betalen van een boete voor het niet- of te weinig betalen van parkeergeld. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een betaaltermijn van maar twee weken, terwijl de gemeente Rotterdam een betaaltermijn heeft van zes weken. Wij raden dan ook altijd aan om wel te betalen, om onnodige verhogingen te voorkomen! Winnen we de zaak naar aanleiding van ons bezwaar, dan krijgt je het geld terug van de gemeente.

Kan ik nog bezwaar maken als ik al heb betaald?

Ja, dat kan! Als we de zaak winnen dan krijg je je geld teruggestort op de rekening waarmee je de boete hebt betaald. Of je nog bezwaar kan maken ligt aan de bezwaartermijn, en of deze termijn nog niet verlopen is. De termijn vind je op de boete van het CJIB met de M in de rechterbovenhoek, in de eerste zin onder het kopje: niet eens met de boete?

Tot wanneer kan ik mijn boete indienen?

Je kunt de boete bij ons indienen tot 1 dag voor de bezwaartermijn. De bezwaartermijn is de laatste dag waarop wij een bezwaar kunnen indienen, en daarvoor hebben wij minimaal 1 dag nodig. De bezwaartermijn kun je berekenen door 6 weken bij de dagtekening van de boete op te tellen, of je vindt de laatste dag dat je het bezwaar kan indienen op de boete van het CJIB met de M in de rechterbovenhoek, in de eerste zin onder het kopje: niet eens met de boete?

Waarom moet ik een machtiging tekenen?

Om namens jou een bezwaar in te mogen dienen moet Appjection gemachtigd zijn. Een machtiging is een formulier met je naam en adres erop, waarmee je Appjection het recht geeft om in jouw naam bezwaar te maken. Hiervoor moet je met je muis of vinger een handtekening zetten, waarmee je ons alleen machtigt om bepaalde gegevens op te vragen bij het CJIB, zoals een proces-verbaal, en om tegen die specifieke boete bezwaar te maken. Verder kunnen wij niets met deze machtiging. Hier vind je meer informatie over de machtiging en over de documenten die wij opvragen en indienen namens jou.

Waarom doet Appjection dit gratis?

Wanneer Appjection succesvol bezwaar maakt tegen een onterechte boete, ontvangt Appjection een vergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Dit betekent dat onze dienst voor jou altijd gratis is, of we nu winnen of verliezen. Deze proceskostenvergoeding is bedoeld voor bedrijven die beroepsmatige rechtsbijstand leveren. Maak je zelf bezwaar dan kom je dus niet in aanmerking voor deze vergoeding. 

Waarom moet ik administratiekosten betalen?

In 2009 zijn de administratiekosten toegevoegd aan de boetes. Helaas is er op dit moment niets dat Appjection kan doen om deze administratiekosten aan te vechten. We zullen dan ook geen bezwaar maken tegen de admnistratiekosten.

Zelf ook een onterechte verkeersboete?

Maak bezwaar