Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Kostenbeleid Appjection

Het korte antwoord op de vraag 'wat kost een zaak bij Appjection?' is: niets. Onze dienstverlening is geheel gratis. Er zijn ook geen verborgen kosten. Wij stellen stukken op, verwerken post en gaan naar zittingen, zonder dat we hiervoor kosten rekenen aan jou, omdat die kosten vergoed worden door de overheid.

Door een wetswijziging wordt deze vergoeding sinds 1 januari 2024 overgemaakt op de rekening van de kentekenhouder, dit betekent dus dat jij de vergoeding op je rekening gestort krijgt.

De vergoeding die het Ministerie aan jou overmaakt, is voor ‘door een derde geleverde beroepsmatige rechtsbijstand’ op basis van het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’. Wij kunnen onze dienst gratis leveren, omdat we deze vergoeding ontvangen van het Ministerie. Maak je zelf bezwaar, dan kom je dus niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Je bent verplicht om dit bedrag over te maken naar onze rekening.

Deze kostenvergoeding komt voort uit de wet, namelijk het 'Besluit proceskosten bestuursrecht'. Hoe het werkt is als volgt.

Als de overheid een onterechte boete oplegt, dan verplicht de overheid zichzelf om de burger tegemoet te komen voor eventuele juridische kosten om deze onterechte boete aan te vechten. De hoogte van die vergoeding wordt vastgesteld via een formule, waarbij de tegemoetkoming hoger wordt naarmate er meer werk moet worden geleverd. Ook is de hoogte afhankelijk van de complexiteit van een zaak. Is de zaak relatief simpel, dan ontvang je weer minder vergoeding dan voor een hele lastige zaak.


Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Ik heb geld op mijn rekening ontvangen. Wat nu? Ik heb geld op mijn rekening ontvangen. Wat nu?

Sinds 1 januari 2024 is er een nieuwe wet van kracht. De proceskostenvergoeding waardoor we onze dienst gratis aan kunnen bieden wordt niet langer meer direct aan ons uitbetaald, maar aan de kentekenhouder.

Het kan dus zijn dat je de proceskosten gestort krijgt op jouw rekening. Deze is echter voor ons bedoeld en je bent wettelijk verplicht deze over te maken naar ons.

Meer weten? Lees hier alles wat je moet weten.

Wat is er veranderd aan de wet? Wat is er veranderd aan de wet?

De veranderingen hebben invloed op de manier waarop rechtsbijstandverleners zoals Appjection hun geld verdienen. Wanneer je een boete aanvecht met behulp van ‘beroepsmatige rechtsbijstand’, en de boete wordt vernietigd, verlaagd of gewijzigd, dan ontvangt de rechtsbijstandverlener hiervoor een vergoeding van de overheid (het Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Deze vergoeding voor de rechtsbijstandverlener wordt de komende jaren met 75% tot 90% verlaagd, en de vergoeding wordt niet meer aan Appjection rechtstreeks overgemaakt, maar aan degene op wiens naam de boete staat. De burger moet dan vervolgens zelf weer het geld overmaken aan de rechtsbijstandverlener.

Het doel achter deze wijziging is volgens de politiek het creëren van meer bewustzijn bij de burger rond dit stelsel van vergoedingen. Helaas brengt dit ook extra financiële rompslomp met zich mee.


Wat gaat er veranderen in de dienstverlening? Wat gaat er veranderen in de dienstverlening?

Mocht Appjection jouw zaak winnen, dan krijg je vanaf nu de vergoeding op jouw rekening gestort en krijg je een factuur van ons waarmee je de vergoeding weer aan Appjection kunt overmaken. Er verandert verder niets aan de dienstverlening zelf. We blijven gratis rechtsbijstand leveren bij het aanvechten van verkeersboete.

Ben ik verplicht de vergoeding te betalen aan Appjection? Ben ik verplicht de vergoeding te betalen aan Appjection?

Ja. De vergoeding die het Ministerie aan jou overmaakt is voor ‘door een derde geleverde beroepsmatige rechtsbijstand’ op basis van het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’. Wij kunnen onze dienst gratis leveren omdat we deze vergoeding ontvangen van het Ministerie. Bij het indienen van je zaak ben je ook akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden waarin is opgenomen dat wanneer je deze vergoeding op je eigen rekening ontvangt, je gehouden bent deze aan ons over te maken.


Wat gebeurt er als ik niet betaal? Wat gebeurt er als ik niet betaal?

De vergoeding van het Ministerie is bedoeld voor jouw rechtsbijstandverlener, in dit geval zijn wij dat dus! Wanneer je deze vergoeding niet overmaakt, dan kan het zijn dat we genoodzaakt zijn de factuur over te dragen aan een incassopartner. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee voor jou, dus we hopen dat dit niet nodig zal zijn!


Hoe kan ik de vergoeding overmaken aan Appjection? Hoe kan ik de vergoeding overmaken aan Appjection?

Je ontvangt van ons een factuur via de mail ter hoogte van de vergoeding. Je kunt deze makkelijk en snel betalen via bijv. iDEAL, of met een aantal andere betaalmethodes.

Ik heb al een vergoeding ontvangen, maar ik heb nog geen factuur van jullie Ik heb al een vergoeding ontvangen, maar ik heb nog geen factuur van jullie

Neem contact op met onze klantenservice en wij maken een factuur voor je aan:

Telefoon: 020 24 179 36 (09:00-17:00)

Whatsapp: +31 970 1025 3901 (09:00-17:00)

Mail: support@appjection.nl

Door grote onduidelijkheid vanuit het Ministerie weten we op dit moment helaas nog niet precies in welke zaken de vergoeding al overgemaakt is. We verwachten uiteindelijk een uitgebreid overzicht van welke zaken wanneer overgemaakt zijn naar de burger.

Ik heb de vergoeding nog niet ontvangen, maar ik heb al wel een factuur van jullie Ik heb de vergoeding nog niet ontvangen, maar ik heb al wel een factuur van jullie

Het Ministerie laat ons op dit moment helaas nog niet weten wanneer zij de vergoeding precies overmaken aan jou. Het kan dus zijn dat je van ons een factuur ontvangt nog voordat de vergoeding is overgemaakt. Je kunt in dat geval wachten tot de vergoeding is overgemaakt, en dan de factuur voldoen. Is de betaaltermijn van 30 dagen verstreken en heb je nog niets ontvangen van het Ministerie, neem dan even contact op met onze klantenservice (opties zijn hierboven vermeld).


De factuur is voor een ander bedrag dan ik van het Ministerie heb ontvangen De factuur is voor een ander bedrag dan ik van het Ministerie heb ontvangen

De vergoeding die je krijgt staat in de beslissing op het bezwaar of beroep vermeld. Wij maken een factuur aan voor dit bedrag. Krijg je een ander bedrag van het Ministerie? Neem dan even contact op met onze klantenservice (opties zijn hierboven vermeld).

Hoe zie ik of ik een vergoeding heb ontvangen? Hoe zie ik of ik een vergoeding heb ontvangen?

De vergoeding wordt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid overgemaakt. Het betreft meestal een van de twee volgende rekeningnummers:

Naam: Min. v Justitie en Veiligheid 111/BESTUURSDEP.MENT

IBAN: NL05INGB0705003981

Naam: Min. v Justitie en Veiligheid 592/CJIB SANCTIES

IBAN: NL56INGB0705005100


Mijn auto staat op naam van een leasemaatschappij Mijn auto staat op naam van een leasemaatschappij

Is je leasemaatschappij de geadresseerde op de boete? Dan zal de leasemaatschappij de vergoeding ontvangen en deze aan ons over maken. Maakt de leasemaatschappij de vergoeding per ongeluk over aan jou? Neem dan even contact op met onze klantenservice (opties zijn hierboven vermeld).