Alles over boetes

Boete telefoon auto

Boete ontvangen voor het vasthouden van een telefoon in de auto? Deze boete (Feitcode R545 'Het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden') wordt vaak uitgedeeld, maar is zeker niet altijd terecht. In vele situaties heeft het zin om bezwaar te maken tegen de boete.

In deze blog lees je wat precies wordt verstaan onder het vasthouden van een telefoon in de auto, hoeveel de boete telefoon auto kost en hoe je het beste bezwaar kunt maken tegen deze boete!

Boete telefoon vasthouden auto

Boete telefoon auto

Tijdens het (auto)rijden mag je geen mobiel elektronisch apparaat vasthouden. Hier valt in elk geval een telefoon, een tablet of een andere mediaspeler onder.

Deze boete is onlangs flink verhoogd, in 2023 betaal je 389 euro voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Dit is een flink verschil met 2022, toen betaalde je 'slechts' 259 euro voor de boete telefoon vasthouden in de auto. Beide bedragen zijn inclusief de administratiekosten van het CJIB.

In de wetgeving (artikel 61a RVV) is het volgende vastgesteld over deze boete: "Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden."

Boete vasthouden telefoon auto

Wanneer heeft bezwaar maken zin?

De telefoon zat in een telefoonhouder De telefoon zat in een telefoonhouder

In artikel 61a RVV staat de term ‘vasthouden’. Heb je je telefoon bediend terwijl deze in een telefoonhouder zat, dan wordt dit niet gezien als vasthouden. In de rechtspraak over de boete 'telefoon vasthouden in de auto' is bepaald dat het wel toegestaan is om de telefoon dan te bedienen, bijvoorbeeld om een inkomend telefoongesprek aan te nemen.

Je had de telefoon op jouw schoot liggen. Je had de telefoon op jouw schoot liggen.

Tegenwoordig worden controles automatisch uitgevoerd door camera's. We zien in de praktijk alleen dat deze camera's ook boetes oplegt als je jouw telefoon op je schoot hebt liggen, terwijl een boete alleen kan worden gegeven als je de telefoon vasthoudt.

De verkeersofficier, de heer Damen, heeft in de media ook al meermaals aangegeven dat het hebben van de telefoon op schoot niet verboden is, zie bijvoorbeeld dit artikel van het AD

Je mag dus wettelijk gezien wel jouw telefoon op schoot hebben. Krijg je hier een boete voor? Maak dan bezwaar!

Je had geen telefoon vast, maar iets anders. Je had geen telefoon vast, maar iets anders.

Het kan zijn dat je geen mobiel elektronisch apparaat vast hebt gehouden, maar een ander voorwerp dat lijkt op een telefoon. Denk hierbij aan: een smartwatch of een (elektronische) sigaret.

Je bent niet staande gehouden Je bent niet staande gehouden

Tot 2019 was het verplicht voor agenten en BOA's om je staande te houden wanneer zij een boete wilde opleggen voor het vasthouden van de telefoon. Tegenwoordig in 2023 is dit niet meer verplicht, maar zijn er wel aanvullende eisen die worden gesteld aan het proces-verbaal. Deze eisen zijn vastgelegd in de Instructie politie bij de wijziging van art. 61a RVV. De agent moet daardoor omschrijven wat hij of zij precies heeft gezien, hoe het apparaat eruit ziet, of er sprake was van een lichtgevend display etc. Word je niet staande gehouden? Dan heb je een zeer goede reden voor een bezwaar of beroep bij het openbaar ministerie.

Vragen over de boete telefoon vasthouden in de auto?

Wat kost de boete telefoon vasthouden in de auto? Wat kost de boete telefoon vasthouden in de auto?

Deze boete is onlangs flink verhoogd, in 2023 betaal je 389 euro voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Dit is een flink verschil met 2022, toen betaalde je 'slechts' 259 euro voor de boete telefoon vasthouden in de auto.

Beide bedragen zijn inclusief 9 euro administratiekosten van het CJIB.

Wat kost bellen achter het stuur? Wat kost bellen achter het stuur?

Bellen achter het stuur valt onder de feitcode R545 (vasthouden van je telefoon in de auto.)

Deze boete is onlangs flink verhoogd, in 2023 betaal je 389 euro voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Dit is een flink verschil met 2022, toen betaalde je 'slechts' 259 euro voor de boete telefoon vasthouden in de auto.

Beide bedragen zijn inclusief 9 euro administratiekosten van het CJIB.

Hoe maak je bezwaar tegen de boete telefoon vasthouden in de auto? Hoe maak je bezwaar tegen de boete telefoon vasthouden in de auto?

Is de boete onterecht? Dan is het verstandig om bezwaar te maken, dit kun je doen bij het Parket CVOM. Je hebt zes weken de tijd om een bezwaarbrief te schrijven en deze per aangetekende post te versturen. Deze zes weken gaan in vanaf de dagtekening, dit is de datum die rechtsbovenin de boete staat.

Je kunt er ook voor kiezen om ons jouw bezwaarschrift te laten schrijven en opsturen. Dit doen onze gespecialiseerde juristen gratis!

Mag je een telefoon op schoot hebben tijdens het rijden? Mag je een telefoon op schoot hebben tijdens het rijden?

Ja, je mag een telefoon op schoot hebben tijdens het rijden. In de wet is opgenomen dat het niet toegestaan is om een telefoon vast te houden tijdens het rijden. Het op schoot hebben wordt wettelijk niet gezien als vasthouden.