Alles over boetes

Boete voor te hard rijden

Je krijgt een snelheidsboete wanneer je bent geflitst of wanneer je wordt beboet door de politie. Een boete voor te hard rijden tot 30 km/u is een boete van het CJIB.

Deze snelheidsovertreding kan onterecht zijn, als bijvoorbeeld de flitspaal een verkeerde meting heeft gedaan. Op deze pagina staat meer informatie over hoe de boete wordt vastgesteld, of bezwaar maken zin heeft en hoe je een flitsfoto kunt opvragen bij het CJIB.


Wil je de boete door ons laten bekijken, klik dan op de knop hieronder.

Boete bedragen 2023

De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.

Er wordt onderscheid gemaakt in het boetebedrag afhankelijk van waar de boete is gereden. Zo vallen boetes binnen de bebouwde kom duurder uit dan boetes buiten de bebouwde kom en op de snelweg.

Snelheidsoverschrijding

Dat het niet is toegestaan om de maximumsnelheid te overschrijden volgt uit verschillende artikelen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De maximumsnelheid wordt altijd aangegeven door borden. Deze borden zijn dan ook leidend als het gaat om de vraag of de boete terecht is opgelegd.

Toch benieuwd of je bezwaar kan maken tegen jouw boete voor te hard rijden? Lees dan hieronder verder.


Binnen de bebouwde kom

Let op: In 30 km/h zones, op een woonerf en bij werkzaamheden gelden andere bedragen

Aantal kilometer te hard:

 • 5 km/h: € 35.
 • 10 km/h: € 74.
 • 15 km/h: € 139.
 • 20 km/h: € 197.
 • 25 km/h: € 267.
 • 30 km/h: € 346.
 • Meer dan 30 km/h: strafbeschikking.

Buiten de bebouwde kom (bij werkzaamheden zijn andere bedragen van toepassing)

 • 5 km/h: € 32
 • 10 km/h: € 69.
 • 15 km/h: € 133.
 • 20 km/h: € 188.
 • 25 km/h: € 252
 • 30 km/h: € 329.
 • Meer dan 30 km/h: strafbeschikking.

Autosnelwegen (bij werkzaamheden zijn andere bedragen van toepassing)

 • 5 km/h: € 31.
 • 10 km/h: € 65.
 • 15 km/h: € 123.
 • 20 km/h: € 177.
 • 25 km/h: € 235.
 • 30 km/h: € 302.
 • 35 km/h: € 378.
 • Meer dan 40 km/h: strafbeschikking.
Bezwaar boete te hard rijden

Redenen om in bezwaar te gaan

Er is geen geldig ijkrapport Er is geen geldig ijkrapport

Indien je geflitst bent, is er altijd een flitsfoto beschikbaar. Wij kunnen van de flitsfoto aflezen door welk apparaat je geflitst bent. Elk van deze apparaten moet geijkt zijn. Is het ijkrapport niet beschikbaar of verlopen? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken tegen jouw boete voor te hard rijden.

De borden zijn onjuist geplaatst of onduidelijk De borden zijn onjuist geplaatst of onduidelijk

Soms is het als weggebruiker niet geheel duidelijk wat de geldende maximumsnelheid is. De maximumsnelheid moet altijd blijken uit de borden. In enkele gevallen zijn de borden onjuist geplaatst. Waren ze bijvoorbeeld afgeplakt of niet zichtbaar? Stuur je boete dan in om dit na te laten kijken door een van onze juridisch medewerkers.

De verbalisant reed in een privévoertuig De verbalisant reed in een privévoertuig

Zo nu en dan constateert een agent een snelheidsovertreding terwijl hij onderweg is met een privévoertuig. Om te achterhalen of de manier van meten voldoet aan de gestelde eisen, is het zinvol om bezwaar te maken tegen de snelheidsboete.

De flitsfoto voldoet niet aan de gestelde eisen De flitsfoto voldoet niet aan de gestelde eisen

Aan flitsfoto’s zijn verschillende eisen gesteld. Zo moet het kenteken zichtbaar zijn en moet uit de flitsfoto blijken op welke rijbaan je reed. Twijfel je of de flitsfoto voldoet aan de eisen? Doorloop dan de intake en laat het door een van onze juridisch medewerkers nakijken.

Bij wegwerkzaamheden Bij wegwerkzaamheden

Vaak worden bij wegwerkzaamheden tijdelijke borden met een lagere maximumsnelheid. Indien deze borden onjuist geplaatst zijn of er geen werkzaamheden plaatsvinden, kan een bezwaar zinvol zijn.

In welke gevallen is het een terechte boete

Wanneer heeft bezwaar maken geen zin?

Je hebt in korte tijd meerdere snelheidsboetes ontvangen Je hebt in korte tijd meerdere snelheidsboetes ontvangen

In de wet en de rechtspraak is bepaald dat meerdere snelheidsboetes in principe los van elkaar moeten worden gezien. Een flitspaal wordt namelijk alleen geplaatst nadat sprake is geweest van een nieuwe verkeerssituatie, denk bijvoorbeeld aan een kruispunt. Bij een kruispunt wordt de maximumsnelheid vaak ook nog eens herhaald. Doordat sprake is van een nieuwe situatie zal de officier van justitie oordelen dat je voldoende mogelijkheid hebt gehad om de snelheid aan te passen naar de maximumsnelheid. Zodoende worden de boetes dan los van elkaar gezien, zelfs als er bijvoorbeeld maar 30 seconden tussen de boetes zit.

De gedraging is vastgesteld met een lasergun en je bent staandegehouden De gedraging is vastgesteld met een lasergun en je bent staandegehouden

Indien de gedraging vastgesteld met behulp van een lasergun en er ook is overgegaan tot staandehouding, is aan alle wettelijke vereisten voor het opleggen van de boete voldaan. Bezwaar heeft in dit soort gevallen geen zin.

Veelgestelde vragen

Wie heeft de boete opgelegd? Wie heeft de boete opgelegd?

Een snelheidsboete kan op twee manieren worden geregistreerd, door een flitspaal of de politie. Op de boete van het CJIB staat onder het kopje ‘Wanneer’ wie of wat de boete heeft gegeven:

 1. Ben je geflitst door een flitspaal dan staat er: ‘vastgesteld door Adm. verwerking flitsgegevens CJIB‘
 2. Staat er niks, dan is de boete opgelegd door de politie. Vaak staat er dan onder hetzelfde kopje bijvoorbeeld: ‘Vastgesteld door Verkeershandhavingsteam’ (zie het plaatje hieronder) of ‘Vastgesteld door Politie Haaglanden‘. Deze gegevens staan op de boete die je van het CJIB krijgt opgestuurd, maar je kunt ze ook vinden in het digitaal loket van het CJIB, onder het kopje: ‘Opsporingsinstantie’.

Hoe ziet de flitsfoto eruit? Hoe ziet de flitsfoto eruit?

Als je door een flitspaal bent geflitst (zie het kopje: door wie wordt deze boete opgelegd?), dan bekijk je eerst de flitsfoto. De flitsfoto download je in het digitaal loket van het CJIB. Is er geen flitsfoto beschikbaar, dan is de boete hoogstwaarschijnlijk opgelegd door de politie.

Onderaan de foto staan een aantal gegevens, zoals de tijd en locatie, het kenteken van het voertuig dat is geflitst, de snelheid van het voertuig en de rijstrook. Rijstroken worden van links naar rechts geteld. RD betekent de rijstrook RechtDoor. RD1 is dus de linker rijstrook voor rechtdoor, RD2 is de rechter rijstrook voor rechtdoor. Klopt het kenteken, het voertuig en de rijstrook, dan heb je waarschijnlijk te hard gereden.

Is dit het geval, dan kan je nog controleren of de flitspaal wel juiste metingen doet. De flitspaal moet hiervoor ‘geijkt’ zijn. Dit houdt in dat de flitspaal ieder jaar gecontroleerd moet worden of deze correcte metingen doet. De rapporten hiervan worden op de website van het CJIB gepubliceerd. Aan de hand van de locatie op de flitsfoto kun je naar de juiste flitspaal navigeren. Daarnaast kun ook op het HHM nummer zoeken. Het HHM nummer (fotofilmnummer) kun je vinden in het digitaal loket van het CJIB, onder het kopje: ‘Opsporingsinstantie’.

Wanneer krijg je een strafblad bij te hard rijden? Wanneer krijg je een strafblad bij te hard rijden?

Wanneer je binnen de bebouwde kom harder dan 30 km per uur rijdt krijg je hier een strafbeschikking voor, en komt dit op jouw strafblad te staan.

Buiten de bebouwde kom is dit vanaf 40 km per uur.