Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een type boete van bijvoorbeeld het CJIB of het Openbaar Ministerie. Meestal worden strafbeschikkingen gegeven voor serieuzere overtredingen, zoals het overschrijden van de snelheidslimiet met meer dan 30 km/h binnen de bebouwde kom, of het negeren van een rood kruis. Ben je het niet eens met de strafbeschikking, dan kan je hiertegen bezwaar maken door op de knop hieronder te drukken. Bezwaar maken heet in dit geval ‘verzet instellen’. Als je bezwaar wil maken, dan moet je de boete niet betalen. Als je wel betaalt, geef je aan dat je akkoord bent en komt dit (eventueel) op je strafblad te staan.

Wat kun je verwachten wanneer je een strafbeschikking indient bij Appjection?

Appjection stelt een verzetschrift op en dient dit namens jou in bij de dichtsbijzijnde balie van het Openbaar Ministerie. Na ontvangst van het verzetschrift gaat de officier van justitie het verzet beoordelen. De officier van justitie kan de strafbeschikking intrekken of wijzigen. U ontvangt daarvan bericht. Indien de officier van justitie de strafbeschikking intrekt (seponeert) dan is de strafvervolging daarmee beëindigd en heb je de zaak gewonnen.

Het is mogelijk dat u naar aanleiding van het verzetschrift wordt opgeroepen voor een zitting bij de officier van justitie, dit heet een “OM-zitting”. U ontvangt dan een oproep met een datum om bij de officier van justitie op gesprek (“op zitting”) te komen. De OM-zittingen vinden plaats op locaties van het Openbaar Ministerie, maar soms ook in het gerechtsgebouw (de rechtbank).

Op de OM-zitting kunt u uw verhaal doen en uitleg geven over de zaak. U kunt zich op de OM-zitting laten bijstaan door een advocaat. Indien u bijstand van een advocaat op de zitting wenst kunnen wij u doorverwijzen aan een gespecialiseerde advocaat. Indien u aan de vereisten voldoet kan deze advocaat u ook pro deo bijstaan.

Bij een OM-zitting is alleen een officier van justitie aanwezig, geen rechter. Indien u het ook na de OM-zitting niet eens bent met het voorstel (de strafbeschikking) van de officier van justitie, kan de zaak daarna alsnog aan een rechter worden voorgelegd.

In sommige gevallen ontvangt u geen oproep voor een OM-zitting, maar een dagvaarding voor een zitting bij de politierechter of de kantonrechter. Ook in dat geval kunt u zich laten bijstaan door een advocaat en in sommige gevallen ook door Appjection. Ook voor rechtsbijstand tijdens de zitting bij de politierechter is in veel gevallen rechtsbijstand op pro deo basis mogelijk en kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Die advocaat zal met u kijken of u voor een ‘toevoeging’ (rechtsbijstand op pro deo basis) in aanmerking komt. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan zal de advocaat op voorhand aangeven wat de rechtsbijstand kost. U kunt dan zelf beslissen of u wel of geen gebruik wenst te maken van rechtsbijstand door de advocaat, voordat u kosten maakt.

Meer informatie over de strafbeschikking en bezwaar

Wat is een strafbeschikking?

Een strafbeschikking is een strafvoorstel zonder tussenkomt van een onafhankelijke rechter. Strafbeschikkingen worden opgelegd door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is bevoegd om voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een strafbeschikking op te leggen. Hiermee kan het OM verschillende soorten straffen opleggen, zoals een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding. Het opleggen van gevangenisstraf is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Wanneer je het niet eens bent met een strafbeschikking is het mogelijk om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking.

Ik ben het niet eens met de strafbeschikking

Je hebt een strafbeschikking ontvangen, maar je bent het hier niet mee eens. Dan is het mogelijk om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. Dit moet binnen 14 dagen nadat je bekend bent geworden met de strafbeschikking. Het is belangrijk om vervolgens niet vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen, bijvoorbeeld door het betalen van een geldboete, dat zorgt er voor dat je de strafbeschikking accepteert en dan verlies je de mogelijkheid om in verzet te gaan.

Je kunt je strafbeschikking bij Appjection indienen. Wij dienen vervolgens gratis een verzetschrift in. Wil je daarnaast graag hulp van een advocaat bij de OM-hoorzitting of de zitting bij de politierechter, dan hebben wij een advocaat waar we je naartoe kunnen doorverwijzen. Afhankelijk van je inkomen heb je dan mogelijk nog recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, zodat je alleen een eenmalige eigen bijdrage hoeft te betalen.

Ik heb een strafbeschikking gekregen. Heb ik nu een strafblad?

Wanneer je vrijwillig aan de strafbeschikking voldoet dan wordt de onherroepelijke strafbeschikking opgenomen in jouw justitiële documentatie. Dat betekent dat je inderdaad een aantekening op jouw strafblad krijgt. Daarom is het belangrijk om verzet in te stellen wanneer je het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking. Een aantekening op jouw justitiële documenten kan invloed hebben op een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ik heb een strafbeschikking gekregen. Moet ik de boete nu betalen?

Wanneer je van mening bent dat de strafbeschikking onterecht is betaal dan nooit de boete. De boete betalen betekent dat je vrijwillig aan de strafbeschikking voldoet en de opgelegde straf dus accepteert. Als de strafbeschikking onterecht is dan is het noodzaak dat je verzet instelt tegen de sanctie. Ook na het verzet instellen hoeft de boete niet betaald te worden. Doe je dit wel dan wordt het verzetschrift niet in behandeling genomen en ben je niet-ontvankelijk.

Reviews

Onze klanten over Appjection

Een makkelijke en snelle manier om bezwaar te maken tegen verkeersboetes. En nog gratis ook.Lees hier de volledige review.

Hans Van Teijlingen

4 januari 2021

H

Heel veel dank voor de succesvolle behandeling van mijn bezwaar tegen de mij opgelegde parkeerboete. Mocht het onverhoopt ooit nog eens gebeuren maak ik graag weer gebruik van uw diensten.

Mirjam Brans

14 februari 2021

M

Zeer snelle hulp en indien alles niet helemaal compleet is helpen ze je daar ook bij. Top

Fons Van Boxtel

9 februari 2021

F

Dit bedrijf verricht wonderen. Alleen sta je tegenover de overheid met je rug tegen de muur maar hun hebben mij geholpen bij een ten onrechte parkeer boete. Dus ik zeg een dikke 10.

Gerard Holtmaat

19 februari 2021

G

Snel, accuraat, zeer klantvriendelijk, helder en met succes de boete laten vernietigen.