Select Page

Bellen in de auto

Wanneer krijg je een boete voor bellen in de auto en wanneer is deze onterecht?

Maak bezwaar

Wanneer mag je wel en niet bellen in de auto?

Je mag alleen bellen in de auto als je volledig stilstaat. De omschrijving van niet handsfree bellen (uit het feitenboekje van het Openbaar Ministerie) is:

Het als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden.

Je mag wél je telefoon aanraken als je niet rijdt. Je rijdt niet als je voor een rood stoplicht staat, of als je geheel stil staat in een file of voor een brug, of als je stilstaat op een parkeerplaats, en je rijdt ook niet als je stilstaat langs de kant van de weg waar dit is toegestaan. Kortom, als je stilstaat mag je je telefoon vasthouden/aanraken. Dit wordt nog eens bevestigd door de website van de Rijksoverheid.

Op de fiets en als rijinstructeur

Op de fiets mag je (nog) wel je telefoon vasthouden, en op de fiets mag je dus ook muziek luisteren of bellen. Daarnaast mag een rijinstructeur ook zijn of haar telefoon vasthouden tijdens het geven van rijles. Zodra de rijinstructeur weer de bestuurder is, mag hij of zij de telefoon niet meer vasthouden.

Wat zijn de eisen aan een geldige boete voor bellen in de auto?

Om een boete voor niet handsfree bellen te kunnen opleggen moet de agent of opsporingsambtenaar aan een aantal vereisten voldoen die in het proces-verbaal moeten worden opgenomen.

  • De agent moet je staande houden (bijvoorbeeld door middel van een stopsignaal)
  • De agent moet controleren of het een echte telefoon betreft
  • De agent moet het merk en type van de telefoon noteren

Deze vereisten zijn in het leven geroepen omdat het soms lastig te constateren is of iemand daadwerkelijk aan het bellen is of niet. Door middel van deze handelingen kan de agent of verbalisant voldoen aan de bewijslast. Als de agent niet voldoet aan de eisen die worden gesteld, dan is niet voldoende bewezen dat je daadwerkelijk je telefoon hebt vastgehouden tijdens het rijden.

Het proces verbaal (zaakoverzicht) kun je schriftelijk opvragen bij het CJIB,  of direct bij de juiste afdeling van de politie (bijvoorbeeld Politie Haaglanden, of Amsterdam-Zuid).

Je kunt de boete ook uploaden op deze website, waarop Appjection automatisch al het bovenstaande en meer, gratis voor je controleert! Klik op de knop Maak bezwaar, en volg de stappen.

Statistieken

In 2016 is de boete voor bellen in de auto 59.815 keer opgelegd volgens de laatste gegevens van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving). De feitcode is R545 en de hoogte van de boete voor niet handsfree bellen in 2018 is:

Auto of motor €230
Scooter (brom- en snorfiets) €160
Gehandicaptenvoertuig met motor €90

Gevaren van bellen in de auto

Gebruik maken van de telefoon in het verkeer heeft zeer negatieve effecten op het rijgedrag. Doordat je met je telefoon bezig bent, let je minder goed op het verkeer en de overige weggebruikers. Uit onderzoek is gebleken dat telefoongebruik de kans op een ongeluk verhoogt. Om de verkeersveiligheid te waarborgen heeft de overheid dan ook bepaald dat je tijdens het rijden geen mobiele telefoon mag vasthouden. Dit betekent dat je je telefoon niet eens mag aanraken tijdens het rijden. Je mag dus ook de telefoon niet opnemen door op het scherm te drukken, ook al gaat het geluid vervolgens via de speakers van je auto of koptelefoon. Appjection onderstreept het gevaar van bellen in het verkeer nogmaals, met de kanttekening dat het uitschrijven van boetes nog steeds gedaan wordt door mensen, die eens in de zoveel tijd fout zitten. Wij bekijken zorgvuldig iedere zaak, en zullen geen bezwaar aantekenen wanneer blijkt dat geen fout is gemaakt in het opleggen van de boete voor het niet handsfree bellen.

Zelf ook een onterechte verkeersboete?

Maak bezwaar