Boete zonder helm rijden

Boete ontvangen voor het rijden zonder helm? In onderstaande blog lees je hoeveel deze boete je gaat kosten, hoe de wetgeving over de boete rijden zonder helm in elkaar zit en hoe je het beste bezwaar kunt maken tegen deze boete.

Boete rijden zonder helm scooter 2023

Boete rijden zonder helm 2023

Boete ontvangen voor het rijden op je scooter zonder helm? Deze boete (Feitcode R536a ‘Bestuurder of passagier brom/snorfiets draagt geen goedgekeurde, goed passende, deugdelijk bevestigde helm’) wordt vaak uitgedeeld, maar is zeker niet altijd terecht. In vele situaties heeft het zin om bezwaar te maken.

Als je een boete hebt gekregen voor het zonder helm rijden, of achterop zitten, op een scooter dan kost je dit 109 euro, dit is inclusief de administratiekosten van het CJIB.

Wetgeving boete rijden zonder helm

In de wet (artikel 60 lid 1 RVV 1990) staat dat je verplicht bent om een goed passende helm te dragen tijdens het besturen van een scooter of snorfiets. Niet alleen is de bestuurder hiertoe verplicht, maar degene die achterop zit ook. Doe je dit niet? Dan krijg je een boete.

Wij raden je altijd aan om een helm te dragen, niet om de boete te voorkomen, maar voor jouw eigen veiligheid. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.

Helmplicht snorfiets 2023

Vanaf 1 januari is er een wetswijziging doorgevoerd waarin staat dat alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm moeten dragen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het boetebedrag of de bestuurder/passagier op een scooter of snorfiets rijdt.

Als snorfietser ben je nog steeds verplicht om op het fietspad te rijden.

Waar moet een goedgekeurde helm aan voldoen?

Volgens rijksoverheid.nl moet de helm aan het volgende voldoen: ‘Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4.’

Wanneer is een boete voor het rijden zonder helm dan onterecht?

Redenen om bezwaar te maken

Je bent niet staande gehouden Je bent niet staande gehouden

De boete voor het rijden op een scooter/snorfiets zonder helm kan alleen worden uitgeschreven door een politieagent of een BOA.

Deze agent of BOA is verplicht om jou staande te houden (als daartoe een mogelijkheid bestaat) om de boete uit te schrijven. Een boete zonder staandehouding is een zeer goeie reden om bezwaar te maken tegen deze boete.

Jouw voertuig valt onder de gordelplicht, niet de helmplicht Jouw voertuig valt onder de gordelplicht, niet de helmplicht

Er zijn voorbeelden waarbij mensen een boete krijgen voor het niet dragen van een helm in een voertuig waar dit niet verplicht is. In de wet, artikel 60, staat:

‘1. De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

2. Het eerste lid geldt niet voor:

d. de bestuurder of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig zonder gesloten carrosserie van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van bevestigingspunten voor een autogordel overeenkomstig richtlijn 97/24/EG, zoals deze gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en van een autogordel die voldoet aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, mits van deze autogordel gebruik gemaakt wordt.

Veelgestelde vragen

Boete rijden zonder helm

Wat kost de boete rijden zonder helm? Wat kost de boete rijden zonder helm?

De boete voor het rijden zonder helm op een brom- of snorfiets is 109 euro. Dit is inclusief de administratiekosten van het CJIB.

Kan je ook een boete krijgen als je achterop zit zonder op helm op een scooter Kan je ook een boete krijgen als je achterop zit zonder op helm op een scooter

Ja. De wet maakt geen onderscheid in een bestuurder of passagier. Je bent als passagier ook verplicht om een helm te dragen.

Doe je dit niet en krijg je een boete? Dan kost je dit 109 euro.

Waar voldoet een goedgekeurde scooterhelm aan? Waar voldoet een goedgekeurde scooterhelm aan?

Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4