Boete geen voorrang verlenen bij haaientanden - Bezwaar maken

Wanneer er haaientanden op het wegdek zijn aangebracht, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die op de kruisende weg rijden. Doe je dit niet, dan kan je een boete krijgen die 259 euro bedraagt. Dat is inclusief de administratiekosten van het CJIB.

De feitcode van het niet verlenen van voorrang bij haaientanden is R621. De wettelijke grondslagen zijn te vinden in Art 1 RVV en Art 80 RVV. Heb jij een boete ontvangen voor het niet verlenen van voorrang bij haaientanden? Lees hier of bezwaar maken zin heeft.

Wat zijn haaientanden?

Artikel 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 stelt dat haaientanden "voorrangsdriehoeken op het wegdek" zijn. Maar wat betekent dit precies voor bestuurders? Artikel 80 RVV 1990 gaat dieper in op art. 1 RVV 1990.

Het ziet toe op de gedraging van bestuurders en luidt als volgt: "de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg". Wanneer er haaientanden op het wegdek zijn aangebracht moet je dus voorrang verlenen aan bestuurders die op de kruisende weg rijden.

Hoe herken je de boete?

Wanneer je een boete krijgt opgelegd door een verbalisant ontvang je deze vervolgens thuis. Op de boete staat een feitcode. Elke feitcode staat voor een andere overtreding. Een boete voor "het geen voorrang verlenen bij haaientanden" is herkenbaar aan de feitcode R621 op de boete. De beschrijving die op de boete staat vermeld luidt als volgt: "Bij op wegdek aangebrachte 'haaientanden' geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg".

Bezwaar maken

Wanneer je deze boete opgelegd hebt gekregen en dus € 259,- moet betalen, kun je jezelf afvragen; heb ik deze gedraging verricht en is deze boete wel terecht? Wanneer jij ervan overtuigd bent dat je de boete onterecht opgelegd hebt gekregen, kun je daartegen in bezwaar gaan. Maar hoe zorgen wij ervoor dat jij in het gelijk wordt gesteld?

Wanneer je je boete bij ons indient maken wij bezwaar voor jou! Om te beginnen met het schrijven van een bezwaar, is het belangrijk om te weten wat er precies wordt verstaan onder ‘voorrang verlenen’. Volgens art. 1 RVV 1990 wordt onder voorrang het volgende verstaan: “het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen”. Dit houdt in dat er sprake is van het verlenen van voorrang, zolang de andere bestuurder zonder problemen zijn weg kan vervolgen.

Bij het opleggen van deze boete heeft de verbalisant de bewijslast. De verbalisant moet bewijzen dat je de andere bestuurder zodanig hebt gehinderd door geen voorrang te verlenen dat hij zijn weg niet ongehinderd kon vervolgen.

Wanneer je hier tegenin wil gaan moet je je argumenten goed onderbouwen. Dat je even niet hebt opgelet tijdens het rijden of onverhoopt een andere weggebruiker over het hoofd hebt gezien, zijn geen argumenten die ervoor zullen zorgen dat je in gelijke wordt gesteld. Sterke argumenten zijn dus noodzakelijk in een bezwaar.

Redenen om bezwaar te gaan

Je hebt geen voorrang verleent aan een voetganger Je hebt geen voorrang verleent aan een voetganger

In de omschrijving van de feitcode als in art. 1 RVV 1990 wordt gesproken van voorrang verlenen aan betrokken bestuurders. Onder bestuurders vallen alle weggebruikers behalve de voetganger.

De boete voor het niet verlenen van voorrang, bij op het wegdek aangebrachte haaientanden, is dus onterecht als het gaat om het niet verlenen van voorrang aan een voetganger.

Je bent niet staande gehouden Je bent niet staande gehouden

De agent of verbalisant dient bij het opleggen van deze boete over te gaan tot een staande houding, als daar een redelijke mogelijkheid tot is. Doet de agent of verbalisant dit niet? Dan is de boete in strijd met de wet.

Kiest de agent of verbalisant ervoor om niet over te gaan tot een staandehouding, dan moet hier een duidelijke verklaring voor zijn gegeven in het proces-verbaal.

Wanneer een verklaring beperkt is of als er helemaal geen verklaring aanwezig is, dan is dit een goede reden om tegen de boete in bezwaar te gaan. Het is daarom van belang om het proces-verbaal op te vragen wanneer je bezwaar wil maken tegen deze boete.

Heb jij een boete ontvangen voor het geen voorrang verlenen bij haaientanden? Dan is er een kans dat deze boete onterecht is. Klik op de knop hieronder om jouw boete in te dienen en ons team van gespecialiseerde juristen gaat voor jou aan de slag!