Strafbeschikking (O)

Een strafbeschikking is een straf die wordt gegeven door het Openbaar Ministerie. Een strafbeschikking herken je aan de O in de rechterbovenhoek en is afkomstig van het CJIB. Strafbeschikkingen worden gegeven voor zwaardere verkeersovertredingen, bijvoorbeeld bij een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u.  Ben je het niet eens met de strafbeschikking, dan kan je hiertegen bezwaar maken. Dit heet ‘verzet instellen’. Als je bezwaar wil maken, dan moet je de boete niet betalen. Als je wel betaalt, geef je aan dat je akkoord bent en komt dit (eventueel) op je strafblad te staan. Let op: wanneer je bezwaar maakt tegen een strafbeschikking kan de rechter de straf verminderen, maar ook vermeerderen.

Kan Appjection namens mij bezwaar maken tegen een strafbeschikking?

Nee. Alleen jijzelf of een advocaat kan bezwaar maken tegen een strafbeschikking. Kijk hieronder voor meer informatie over de strafbeschikking.

Hoe maak ik zelf bezwaar tegen een strafbeschikking?

Als je bezwaar wil maken dan moet je de strafbeschikking niet betalen. Bezwaar maken kan op drie manieren:

1. Heb je een formulier gekregen bij de boete?

Vul het formulier in en stuur dit formulier terug naar het CJIB.

2. Heb je geen formulier gekregen bij de boete?

Dan moet je zelf een brief schrijven aan de officier van justitie. Zorg dat hierin de volgende dingen staan:

 • Jouw eigen naam en adres
 • De datum waarop je de brief stuurt
 • Uit de brief over de boete:
  1. de datum van de brief,
  2. het CJIB-nummer van de boete
  3. de naam van organisatie die je de boete heeft gegeven.
 • Waarom je het niet met de boete eens bent
 • Jouw handtekening
 • Kopie van de boete

Stuur je brief naar het adres dat wordt genoemd in de boete.

3. In persoon verzet instellen

Je kunt als laatst ook langsgaan bij een kantoor van het Openbaar Ministerie om in persoon verzet in te stellen. Op de website van het Openbaar Ministerie vind je het dichtstbijzijnde kantoor.

Hoe lang heb ik om bezwaar te maken?

Je hebt 2 weken om bezwaar te maken. Hierna vervalt de mogelijkheid tot verzet. Ben je het niet eens met de strafbeschikking, dan zal je snel moeten handelen. Als je de strafbeschikking van het CJIB hebt ontvangen, dan staat op de boete aangegeven hoe je bezwaar maakt. Vaak moet je een formulier invullen dat meegezonden is met de boete.

Moet ik de strafbeschikking betalen als ik de strafbeschikking wil aanvechten?

Nee. Als je een strafbeschikking betaalt kun je niet meer in bezwaar. Als je de strafbeschikking betaalt dan geef je als het ware toe dat je datgene gedaan hebt wat op de boete staat. Wil je bezwaar maken, dan moet je de boete dus niet betalen!

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?

Er zijn twee opties:

 1. Je krijgt een uitnodiging voor een zitting bij de rechter
 2. De officier wijzigt de boete of trekt de boete in (seponeren).

Als je op tijd (binnen 2 weken na de dagtekening van de boete) bezwaar maakt, dan krijg je vanzelf een brief met daarin de datum van de zitting bij de rechter. Bij de rechter kun je aangeven waarom je het niet eens bent met de boete. Het kan tot wel 2 jaar duren tot je een uitnodiging krijgt voor de zitting. Je kunt met het Openbaar Ministerie bellen om te vragen wat de status is van je bezwaar. Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB of op de website van het Openbaar Ministerie.

 

© 2019 Appjection – All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Cookie policy