Select Page

DE MACHTIGING

Op deze pagina geven wij meer informatie over de machtiging die je tekent voordat Appjection een zaak in behandeling kan nemen.  Mocht je na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben over deze machtiging dan kun je Appjection bereiken via de mail op: info@appjection.nl. Wij zullen proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

 De machtiging ziet er als volgt uit:

De handtekening die je digitaal zet komt onderaan deze pagina te staan. Je naam en adres worden bovenin het formulier ingevuld. Als laatst wordt het CJIB nummer van de boete die je hebt ingediend aangevuld, en wordt de dag waarop het formulier wordt gegenereerd onderin vermeld.

In de machtiging staat vervolgens de volgende zin:

Ondergetekende (jij), machtigt (Appjection), om in (administratief) beroep en hoger beroep te gaan, en verzoeken te doen om informatie op grond van de wet openbaarheid bestuur, in de zaak met het (de) CJIB-nummer(s):

Dit houdt in dat wij namens jou een brief mogen indienen gericht tegen de boete met het CJIB nummer van de boete die je hebt ingediend. Naast het bezwaar mogen wij namens jou ook informatie opvragen bij het CJIB, de politie, of de gemeente. Denk aan een proces-verbaal van de politie, of een foto die een parkeerwachter heeft gemaakt van jouw auto.

Als laatst lees je:

Tevens gaat ondergetekende akkoord dat een eventuele proceskostenvergoeding toekomt aan Appjection BV, de gemachtigde,

Met deze zin zorgen wij ervoor dat Appjection haar diensten gratis kan aanbieden. Als Appjection een zaak wint, krijgen wij een vergoeding voor onze kosten van de overheid. Op die manier kun jij je geld in je portomonnee houden.

Zelf ook een onterechte verkeersboete?

Maak bezwaar