Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Mag je parkeren in de berm?

Het korte antwoord is: ja, je mag parkeren in de berm, zelfs bij een parkeerverbod. Een parkeerverbod geldt namelijk alleen voor de rijbaan, en de berm wordt niet meer gezien als de rijbaan! Let daarbij wel op dat de auto met alle vier de wielen in de berm staat, en dus niet deels op de rijbaan. Anders kun je alsnog een boete krijgen voor het overtreden van het parkeerverbod. Er zijn nog andere uitzonderingen, en daarover lees je hieronder meer.


Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Parkeren in de berm

Wat is de juridische basis voor parkeren in de berm?

Er zijn een aantal plekken waar je niet mag parkeren. Deze plekken staan in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990). In artikel 10 van dit reglement worden deze plekken genoemd: de stoep, het fietspad, het voetpad, het bromfietspad of het ruiterpad. Over het parkeren in de berm wordt niks gezegd.

Om na te gaan of parkeren in de berm is toegestaan, moet er gekeken worden naar wat er in de wet en jurisprudentie geregeld is. In 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het bord E1 (zie de afbeelding hieronder) wat staat voor een parkeerverbod, niet geldt voor de berm. Het gaat om de uitspraak met het volgende nummer: ECLI:NL:GHARL:2016:3927.

De juridische definitie van parkeren is: “het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.” Hieruit blijkt dat stilstaan wordt gezien als parkeren behalve als er sprake is van laden of lossen van goederen of het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers.

De conclusie in de uitspraak van het gerechtshof was dat de parkeerverbodsborden niet gelden voor parkeren in de berm. Echter zijn er twee belangrijke dingen waar op gelet moet worden bij het parkeren in de berm.

Ja, je mag parkeren in de berm. Zorg wel dat de auto volledig in de berm staat en dat er niet nog een band op de rijbaan staat.

Wanneer mag je niet parkeren in de berm?

Wanneer de berm eigenlijk een gemeentelijke groenstrook is, of een park Wanneer de berm eigenlijk een gemeentelijke groenstrook is, of een park

Allereerst kunnen gemeenten door middel van een Algemene plaatselijke verordening (APV) bepalen dat er in bepaalde parken, plantsoenen, openbare beplantingen of groenstroken niet geparkeerd mag worden. Wanneer dit het geval is, moet er onderscheid gemaakt worden tussen deze plekken en een berm. In de praktijk kan snel verwarring ontstaan omtrent de vraag of iets een berm of een groenstrook is, maar dit onderscheid is van groot belang. Sta je in een berm dan mag je geen boete krijgen, sta je in een groenstrook dan krijg je een boete op basis van feitcode R406. Het verschil tussen een berm en een groenstrook is helaas nergens in de wet te vinden. Het gerechtshof heeft daarover geoordeeld dat het uiterlijk van het groen doorslaggevend is. Wanneer er bijvoorbeeld verhoogde stoepranden aangebracht zijn, en er andere planten, struiken en bomen te vinden zijn, zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een groenstrook. Een berm wordt door het gerechtshof vaak omschreven als een stuk groen dat direct aansluit op de weg.

Vermijd dus bermen/groenstroken die een verhoogde stoeprand hebben, en meer beplanting, anders loop je het risico op een boete van 95 euro voor het parkeren in een groenstrook.

Wanneer je hinder of gevaar veroorzaakt Wanneer je hinder of gevaar veroorzaakt

Daarnaast mag er tijdens het parkeren in de berm geen sprake zijn van daardoor veroorzaakt gevaar of hinder. Dit is geregeld in artikel 5 van de Wegenverkeerswet (WvW 1994). Dit artikel luidt: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.” Wanneer er wel sprake is van gevaar of hinder, kan dit worden beboet met feitcode R395.

Kortom, parkeren in de berm is toegestaan, met uitzondering van de twee hierboven genoemde situaties. Alleen in geval van gevaar of hinder, of in strijd met een APV, is er een kans op een boete.

Denk jij dat je onterecht een boete hebt ontvangen? Dien de zaak binnen een paar minuten gratis in, en onze juristen beoordelen de situatie voor je!