Ongeldige verkeers­boetes Kerkstraat Zwolle

De vele bekeuringen die in de Kerkstraat in Zwolle worden opgelegd door geautomatiseerde handhaving blijken niet te voldoen aan de randvoorwaarde die worden gesteld in het beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden.


Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Automatische geslotenverklaring Kerkstraat Zwolle

De gemeente Zwolle controleert met geautomatiseerde handhaving door middel van cameratoezicht of iemand met zijn motorvoertuig in de Kerkstraat komt waar een geslotenverklaring (verbodsbod) geldt. Echter bij de Kerkstraat staat de bebording onduidelijk, daaropvolgend wordt het voor automobilisten onmogelijk gemaakt om uit te wijken.

Wat is er aan de hand?

Beleidskader Beleidskader

Net als bij een snelheidsboete wordt met een camera geconstateerd wanneer je een geslotenverklaring inrijdt. Dit is toegestaan, maar aan geautomatiseerde handhaving zijn strenge regels verbonden.

Een voorbeeld van zo´n regel, is dat wanneer men geregistreerd is door een dergelijk camerasysteem het verkeersbord zichtbaar moet zijn op deze foto.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het beleidskader digitale handhaving geslotenverklaringen en voetgangersgebieden dan kun je die op de site van het openbaar ministerie vinden.

De uitspraak van de rechtbank De uitspraak van de rechtbank

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden, een gunstige uitspraak gedaan.

Het Hof heeft overwogen dat indien uitsluitend de achterkant van het C-bord zichtbaar is op de foto’s, de gedraging niet kan worden vastgesteld.

Hoewel het waarschijnlijk is dat in de geslotenverklaring is gereden, kan dat op basis van de foto niet worden vastgesteld.

Daarom zijn al veel boetes vernietigd. Is op de foto uitsluitend de achterkant van het bord zichtbaar? Dan heb je een sterke zaak.