Ongeldige verkeers­boetes De Binding Zaanstad

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan over de vele bekeuringen die zijn opgelegd op ´De Binding´ te Zaanstad, en geoordeeld dat de boetes niet geldig zijn. Volgens het Hof voldoet de bebording niet met de randvoorwaarde die van toepassing zijn op een geslotenverklaring.

Hieronder lees je meer over deze situatie en wat dit voor jou kan betekenen.

Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Wat was er aan de hand?

De gemeente Zaanstad heeft zich ontfermd over ´De Binding´ in Zaanstad. Er is een geautomatiseerde handhaving geinstalleerd aan weerszijden van de brug. Deze vorm van handhaving wordt met behulp van vaste camera´s uitgevoerd. Deze camera´s lezen automatisch de kentekens van voertuigen die over ´De Binding´ rijden. Wanneer men buiten de toegstane tijden over de busbrug rijdt valt er binnen een redelijke tijd een bekeuring op diens mat.

Wanneer mag er dan wel over de busbrug ´De Binding´ gereden worden?

Van maandag tot en met vrijdag tussen zeven uur ´s ochtends en negen uur ´s ochtends. Maar ook tussen vier uur ´s middags en zes uur ´s avonds. Ofwel in de ochtendspits en avondspits mag er niet over de busbrug ´De Binding´ gereden worden. Fietsers, brom- en snorfietsers zijn uitgezonderd van dit verbod.

Er moet een vooraankondiging staan voor een verbod. Hierbij moet er de gelegenheid gegeven worden om uit te wijken bij een dergelijk verbod. Bij de ´De Binding´ is dit niet het geval. De automobilist krijgt niet de kans om terug te keren, er is dus sprake van een fuik.

Uitspraak van ´t Hof

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan tegen de beslissing van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. Bij het vastleggen van de overtreding met behulp van geautomatiseerde handhaving moet het verbod (C1 bord) duidelijk te zien zijn op de foto.

Voor de geïnteresseerden hierbij een link naar het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.