Geslotenverklaring Hogeweg Amersfoort

Honderden mensen hebben een boete gekregen voor het betreden van de geslotenverklaring op de Hogeweg in Amersfoort. De kans zit er dik in dat jij daar een van bent. Deze boete komt vaak onverwachts en uit het niets vallen, wat leidt tot een gevoel van onbegrip en onrechtmatigheid.


Geslotenverklaring Hogeweg Amersfoort


Wij zien deze specifieke overtreding op de Hogeweg in Amersfoort vaak voorbij komen. Op het moment dat wij een overtreding zo regelmatig zien passeren leert de ervaring ons dat er vaak iets niet klopt met de opgelegde boete.


Het eerste probleem met de boete op de Hogeweg in Amersfoort is het feit dat de overtredingen worden geconstateerd door middel van foto’s. Doordat deze foto’s pas na de gedraging worden gecontroleerd krijgt de bestuurder ten tijde van de constatering van de gedraging niet de gelegenheid om zich te verdedigen of de situatie uit te leggen. Hierdoor gelden er strenge eisen aan het opleggen van boetes aan de hand van foto’s. Door onze ruime ervaring in het bezwaar maken tegen deze boete weten wij dat ze in Amersfoort lang niet altijd aan deze eisen voldoen.


Dit leidt dan ook dikwijls tot een succesvol bezwaar en vernietiging van de boete. Daarnaast gaat het bij foto’s altijd om een moment opname. Hierbij valt de menselijke maat en de context van de gedraging helemaal weg. Stel dat je het bord bijvoorbeeld te laat hebt gezien en hierdoor wel op de foto terecht komt, maar dat je na het zien van het bord meteen remde en hebt omgekeerd. Dan voelt, én is, de boete onrechtmatig. Gevallen als deze komen we veelvuldig tegen, en weten we vaak met succes hard te maken. Ook dit kan leiden tot vermindering of vernietiging van de boete.


Daarnaast is de manier van het opleggen van de boete vaak onrechtmatig. Dit komt omdat de handhaver die de overtreding constateert en boete oplegt hier niet toe bevoegd is. Handhavers mogen namelijk niet allemaal iedere overtredingen vaststellen en beboeten. Laat het nou net zo zijn dat de handhaver in Amersfoort volgens zijn taakomschrijving niet bevoegd is om deze overtreding hand te haven. Dit onrechtmatig opleggen van de boete is een reden voor vernietiging van de beschikking in z’n geheel.


Genoeg redenen waardoor jij je boete wellicht onterecht hebt gekregen. Het loont dan ook zeker om bezwaar te maken tegen boetes voor het betreden van de geslotenverklaring op de Hogeweg in Amersfoort.


De juridische experts van Appjection beoordelen je zaak en stellen daaropvolgend een vakkundig bezwaar op, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval. Door deze combinatie van maatwerk en juridische expertise hebben we in het verleden al honderden boetes weten te verminderen of vernietigen en hebben we zo duizenden klanten gebruik laten maken van hun recht, en dat doen we helemaal gratis!

Meer weten over Appjection?