Boete voor onnodig geluid (feitcode R522)

Feitcode R522 betekent dat je een boete hebt ontvangen voor het ‘als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig’.

Onnodig geluid is volgens de rechtspraak geluid dat harder is dan het geluid dat een auto of motor bij normaal gebruik zou maken. Belangrijk om te weten: Onnodig toeteren/claxonneren is niet hetzelfde als onnodig geluid veroorzaken.

Hieronder lees je meer over deze boete, en of bezwaar maken zin heeft! Je kunt ook gelijk jouw boete indienen. Onze juristen zullen de boete beoordelen en bezwaar indienen als de boete onterecht is opgelegd.

Boete voor onnodig geluid

Dat het niet is toegestaan om onnodig geluid te maken volgt uit artikel 57 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, maar wat is nu onnodig geluid en wanneer heeft bezwaar maken zin?

Waar moet je op letten bij een boete voor onnodig geluid?

Wat is onnodig geluid volgens de rechtspraak? Wat is onnodig geluid volgens de rechtspraak?

Onnodig geluid is volgens het hof Arnhem-Leeuwarden geluid dat harder is dan het geluid dat een motorvoertuig maakt bij normaal gebruik. In de praktijk zie je met name een boete voor onnodig geluid veroorzaken wanneer men bijvoorbeeld een andere uitlaat installeert die meer geluid produceert, of wanneer men de db-killer uit een uitlaat van een motor haalt.

Ook kan het onnodig gas geven bij een stoplicht, of het wegrijden met piepende banden worden gezien als onnodig geluid. Daarnaast zien we hoge toerentallen en extreem harde muziek voorbij komen.

Voor de constatering dat sprake is van onnodig geluid is geen meting nodig van het aantal decibels dat wordt geproduceerd.

Toeteren valt niet onder onnodig geluid maken! Toeteren valt niet onder onnodig geluid maken!

Toeteren of claxonneren valt niet onder onnodig geluid maken. In het verkeer mag je alleen toeteren of met je lampen signalen geven wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie.

Toeter je zonder dat sprake is van gevaar dan hoor je een boete voor onnodig signalen geven te krijgen, met bijbehorende feitcode R419. Die boete is maar liefst 100 euro goedkoper, dus het heeft altijd zin om bezwaar te maken.

Voorbeeld van een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden Voorbeeld van een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden

In jurisprudentie van het Hof Arnhem-Leeuwarden is het concept van onnodig geluid vaak besproken.

Hier een voorbeeld (Hof Arnhem Leeuwarden 8 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9721): Artikel 57 RVV 1990 is bedoeld om op te kunnen treden juist in die gevallen waarin een voertuig aan alle daaraan te stellen eisen voldoet maar daarmee onnodig geluid gemaakt wordt.

Onder onnodig geluid moet worden verstaan dat geluid dat sterker is dan het geluid dat het rijden met een naar de eisen van de tijd normaal ingerichte auto onvermijdelijk veroorzaakt. Van onnodig geluid zal men eerst kunnen spreken, zodra het veroorzaakte geluid het normale, geaccepteerde, door auto’s veroorzaakte geluid te boven gaat.

Voor de vaststelling of er sprake is van onnodig geluid in de zin van artikel 57 RVV 1990 is niet bepalend of er iemand is die overlast heeft ondervonden van het geluid en evenmin of een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Het verrichten van een geluidsmeting is daarom geen vereiste om tot de conclusie te kunnen komen dat is gehandeld in strijd met artikel 57 RVV 1990.