Boete parkeren in een blauwe zone - Bezwaar maken

Heb je onlangs een boete ontvangen voor het parkeren in een blauwe zone terwijl je wel beschikt over een geldige parkeerschijf? Of valt de plek waar jij geparkeerd hebt niet in de blauwe zone? Dan is dit mogelijk een onterechte boete!

In deze blog lees je wanneer er sprake is van een blauwe zone, welke voorwaarden er verbonden zijn aan het parkeren in een blauwe zone en wanneer je bezwaar kunt maken tegen een boete die is opgelegd voor het parkeren in een blauwe zone.

Wat is een blauwe zone?

De blauwe zone komt regelmatig voor in Nederland. Een blauwe zone wordt ingericht wanneer de parkeerdruk in een stad of dorp te hoog is en/of er niet voldoende parkeerruimte is. Vaak zal dit in het centrum van een dorp of stad zijn of in direct aan het centrum aangrenzende woongebieden.

Een blauwe zone is een gebied waar je met een parkeerschijf maximaal 2 uur gratis kunt parkeren. Het verkeersbord (E10) moet aanwezig zijn als er sprake is van een “blauwe zone”. Vaak wordt er op het verkeersbord (E10) zelf aangegeven voor hoeveel uur je maximaal mag parkeren.

Voorwaarden parkeren in een blauwe zone:

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het parkeren in een blauwe zone. Allereerst is het gebruik van een parkeerschijf in de “blauwe zone” verplicht van 9.00 uur tot 18.00 uur op alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie (verkeersbord).

Deze parkeerschijf dien je op een duidelijk zichtbare plek te plaatsen, bijvoorbeeld achter de voorruit. De parkeerschijf stel je in op de aankomsttijd, welke je naar boven mag afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. Een aankomsttijd van 12:14 mag je bijvoorbeeld instellen op aankomsttijd 12:30.

Met een geldige parkeerschijf kun je 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat wordt aangeduid op de schijf. Een onderbord geeft eventuele uitzonderingen aan. Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet je de parkeerplaats hebben verlaten.

Als je een ontheffing hebt, dan mag je langer dan 2 uur parkeren in de blauwe zone. Je kunt bijvoorbeeld een ontheffing hebben, omdat je in de blauwe zone woont of werkt. Je hoeft dan geen parkeerschijf in de auto te leggen. Een ontheffing is 2 jaar geldig en kun je aanvragen bij de gemeente van jouw woonplaats.

Verschillende soorten feitcodes

Hoe herken je de boete? Hoe herken je de boete?

De boete die je door de verbalisant krijgt opgelegd ontvang je thuis. Op de boete staat een feitcode, die voor een bepaalde overtreding staat. Indien je in een “blauwe zone” parkeert, kan je verschillende boetes, met verschillende feitcodes, opgelegd krijgen. Hieronder staat een weergave van de feitcodes waarvoor je een boete in een blauwe zone kunt krijgen.

Feitcode R400ae: Feitcode R400ae:

Deze boete krijg je voor "het parkeren van je voertuig in een blauwe zone, zonder dat je een parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter je voorruit hebt geplaatst". Het kan voorkomen dat jij je parkeerschijf wel achter de voorruit hebt geplaatst, maar dat deze is verschoven. Ook kan het zo zijn dat je geen parkeerschijf hebt neergelegd, omdat je alleen mensen in en uit liet stappen of goederen aan het laden en lossen was.

Feitcode R400ab: Feitcode R400ab:

Deze boete krijg je voor "het parkeren van je voertuig met een parkeerschijf in een blauwe zone, terwijl de maximale toegestane parkeertijd is verstreken". Het komt voor dat verbalisanten een boete uitdelen terwijl de maximale parkeertijd nog niet is verstreken.

Feitcode R400af: Feitcode R400af:

Deze boete krijg je voor "het parkeren van je voertuig met een parkeerschijf in een blauwe zone, terwijl de begintijd foutief is aangegeven". Denk bijvoorbeeld aan het instellen van de parkeertijd op een later tijdstip die nog niet is gepasseerd.

Feitcode R401: Feitcode R401:

Deze boete krijg je voor "het parkeren van je voertuig in een parkeerschijfzone, terwijl er niet geparkeerd is op een aangeduide parkeerplaats of langs/bij een blauwe streep”.

Wanneer heeft bezwaar maken zin?

De juiste bebording was niet aanwezig (Bord E10) De juiste bebording was niet aanwezig (Bord E10)

De bebording moet ter plaatse altijd aanwezig zijn. Dit betekent dat het bord E10 duidelijk zichtbaar op locatie aanwezig moet zijn.

Het verkeersbord kun je herkennen aan een groot rechthoekig bord met daarop de letters “zone” en een wit met blauwe P.

Je was aan het laden lossen of liet passagiers uitstappen Je was aan het laden lossen of liet passagiers uitstappen

Het is van belang jezelf af te vragen of je wel in een blauwe zone hebt geparkeerd. Parkeren is namelijk "het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor, en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers, of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen".

Voorgaande betekent dat je in een blauwe zone dus wel mag laden en lossen of mensen onmiddellijk in of uit mag laten stappen.

Je hebt een boete met de verkeerde feitcode ontvangen Je hebt een boete met de verkeerde feitcode ontvangen

Tot slot kan het zo zijn dat een agent of verbalisant een boete met een verkeerde feitcode, en dus voor een andere gedraging, oplegt.

Het kan namelijk gebeuren dat een verbalisant of agent de eerder genoemde feitcodes door elkaar heeft gehaald en jij de gedraging op de boete niet hebt begaan. Ook in dit geval heeft bezwaar maken zin.

Heb jij een boete ontvangen voor het parkeren in een blauwe zone? Dan is er een kans dat deze boete onterecht is. Klik op de knop hieronder om jouw boete in te dienen en ons team van gespecialiseerde juristen gaat voor jou aan de slag!