8 tips om succesvol bezwaar te maken tegen een verkeersboete 2023

Laat ons gratis bezwaar voor jou maken
FAMILIEMAN 2 3 2 1

Bezwaar verkeersboete

Je hebt een onterechte verkeersboete op de deurmat gevonden en wilt hier bezwaar tegen maken. Hoe doe je dit en waar moet je opletten om succesvol bezwaar te maken?

Onze juristen hebben 8 tips voor je verzameld hoe je het beste bezwaar kunt maken tegen een onterechte verkeersboete in 2023.

8 tips om succesvol bezwaar te maken tegen een verkeersboete 2023

1. Bepaal eerst wat voor een boete je precies hebt ontvangen 1. Bepaal eerst wat voor een boete je precies hebt ontvangen

We maken onderscheid tussen twee boetes:

  • Verkeersboetes (Mulder boetes)
  • Parkeerboetes (Naheffingsaanslag gemeente)

Heb je een onterechte parkeerboete en wil je weten hoe je hier succesvol bezwaar tegen kunt maken? Klik dan hier

De mulderboete wordt gestuurd door het CJIB en is te herkennen aan de letter M in de rechterbovenhoek.

2. Stel een bezwaarschrift op dat voldoet aan de wettelijke vereisten 2. Stel een bezwaarschrift op dat voldoet aan de wettelijke vereisten

Zorg dat jouw bezwaar in elk geval de volgende gegevens bevat, welke wettelijk verplicht zijn (art. 6:5 Awb):

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
  • de gronden van het bezwaar of beroep.

En bij een bezwaar tegen een CJIB boete moet je het volgende niet vergeten:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboortejaar van degene die het beroep heeft ingesteld
  • het nummer van zijn of haar bankrekening
  • het nummer van de boete (CJIB nummer of vorderingsnummer bijvoorbeeld)

3. Vraag de bewijsstukken op 3. Vraag de bewijsstukken op

Eigenlijk heeft een bezwaar pas zin als je ook de bewijsstukken van de agent of de BOA opvraagt. Anders weet je niet wat er precies is gezien of geconstateerd, en kan je je verweer niet opstellen. Zorg dat je dus in jouw bezwaar vraagt om de ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ conform art. 7:18 Awb.

4. Als je behoefte hebt om over je bezwaar te bellen met de officier, vraag dan een hoorzitting aan 4. Als je behoefte hebt om over je bezwaar te bellen met de officier, vraag dan een hoorzitting aan

Mensen vergeten vaak in het bezwaar te verzoeken om een hoorzitting. Mocht je nou behoefte hebben om de officier te vertellen wat er is gebeurd, of waarom jij vindt dat de boete onterecht is opgelegd, zorg dan dat je in jouw bezwaar verzoekt om gehoord te worden conform art. 7:16 Awb. De juristen van Appjection vragen daarnaast vaak om een telefonische hoorzitting. Dat scheelt een hoop reistijd, nu de fysieke hoorzitting in Utrecht wordt gehouden.

5. Zorg voor goede bewijsstukken van jouw onschuld 5. Zorg voor goede bewijsstukken van jouw onschuld

In het verkeersrecht werkt het niet zoals in het strafrecht, dat men onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. In het verkeersrecht is de boete standaard terecht opgelegd, totdat jij jouw onschuld bewijst. Reed je harder dan toegestaan door een noodgeval, dan moet je bewijs van dat noodgeval opsturen. Ben je in het bezit van een vergunning of een ontheffing? Stuur dan bewijs van de vergunning mee bij het bezwaar.

Waren er getuigen die jouw onschuld kunnen bewijzen? Laat deze getuigen dan een verklaring maken en ondertekenen, of laat ze meekomen naar de rechtbank of de hoorzitting.

6. Dien op tijd jouw bezwaar in! 6. Dien op tijd jouw bezwaar in!

Het grootste gevaar van bezwaar maken is dat het bezwaar niet wordt behandeld omdat het te laat is ingediend. In de regel heb je 6 weken vanaf de ontvangst van de boete om bezwaar te maken. Maak je bezwaar buiten deze termijn? Dan wordt het bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Dit betekent kort gezegd dat het bezwaar niet wordt bekeken. Nadat het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard heeft beroep of hoger beroep meestal geen zin meer, behalve in hele specifieke gevallen.

7. Let op de staandehouding door een agent of BOA 7. Let op de staandehouding door een agent of BOA

In het verkeersrecht is het zo bepaald dat een agent of BOA, wanneer er een mogelijkheid bestaat om jou staande te houden, deze verplicht is je ook daadwerkelijk staande te houden. In de stukken die je hebt opgevraagd zit ook een ‘Zaakoverzicht’ of een aanvullend proces-verbaal, waarin je kunt lezen waarom er wel of niet is staande gehouden. Let dus goed op de redenen die daarin worden opgegeven, en bedenk of je kunt beargumenteren dat er wel een reele mogelijkheid tot staande houden bestond. Zoek je voorbeelden, Google dan op ‘schending art. 5 WAHV Hof Arnhem-Leeuwarden’ om te zien of je een vergelijkbare uitspraak kunt vinden van het gerechtshof.

8. Vraag om hulp als je er niet uitkomt 8. Vraag om hulp als je er niet uitkomt

Kom je er uiteindelijk nou niet uit om een bezwaar op te stellen, of heb je geen tijd? Appjection biedt gratis rechtshulp aan bij verkeers- en parkeerboetes. Al meer dan 170.000 mensen zijn je voorgegaan, en onze dienst wordt goed beoordeeld. Reviews van onze dienst kun je lezen op Google Reviews of bekijk de review van de Consumentenbond. Je kunt op de knop ‘Maak bezwaar’ klikken om de boete bij ons in te dienen, of als je vragen hebt, kun je terecht op onze contactpagina.