Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Feitcode R592a

Wanneer je een boete hebt gekregen voor het het foutief parkeren van je voertuig staat er R592a op de boete, met als omschrijving: als bestuurder van een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden. Hieronder vind je meer informatie over deze boete. Zo kom je erachter of bezwaar maken zinvol is in jouw geval.


Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Parkeren in strijd met vergunningsvoorwaarden

Dat het niet is toegestaan om te parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders volgt in veel gemeenten uit de plaatselijke verordening. Het kan zijn dat de vergunning niet zichtbaar aanwezig was in de auto, of dat je helemaal niet in het bezit bent van een vergunning.

Bezwaar maken tegen een boete met feitcode R592a

Wanneer heeft bezwaar maken onder andere zin?

Je bent in het bezit van een vergunning Je bent in het bezit van een vergunning

Heb je inderdaad geparkeerd op een parkeerplaats voor vergunninghouders, maar heb je een vergunning voor deze plaats? Dan is de boete onterecht. Let op: het is wel belangrijk om bewijs van de vergunning te sturen. Heb je niet voldaan aan de voorwaarden van de vergunning? Dan is de boete wel terecht.

Je stond niet op een parkeerplaats voor vergunninghouders Je stond niet op een parkeerplaats voor vergunninghouders

Je hebt geparkeerd op een normale parkeerplaats. Het is uiteraard toegestaan om daar te parkeren. We ontvangen graag foto’s van de parkeersituatie.

Als je aan het laden en lossen bent of mensen laat in- of uitstappen Als je aan het laden en lossen bent of mensen laat in- of uitstappen

Voor zowel het in- en uitstappen en het laden en lossen is het belangrijkste vereiste juridisch gezien dat het onmiddellijk moet gebeuren. Dat betekent eigenlijk dat je niet weg mag blijven van de auto door met iemand mee te lopen bijvoorbeeld.

Was je aan het laden en lossen? Dan is het belangrijk om te weten wat er werd geladen of gelost. In de wet wordt alleen gesproken van laden of lossen als het voldoet aan de volgende omschrijving: ‘het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’ Oftewel, je mag niet te lang weg zijn van het voertuig, en het moet om iets gaan dat echt per auto moet worden vervoerd vanwege de omvang of het gewicht. Je mag ook niet meer tijd gebruiken dan nodig voor het laden en lossen.

Als in de plaatselijke verordening geen verbod is opgenomen Als in de plaatselijke verordening geen verbod is opgenomen

Deze feitcode is gebaseerd op de APV, en niet op het RVV. Dat maakt deze boete een beetje vreemd ten opzichte van de normale boete, met feitcode R397i. In het feitenboekje, waarin alle soorten boetes zijn opgenomen, staat het volgende bij de notities: uitsluitend van toepassing indien verbod opgenomen in ter plaatse geldende
lokale verordening / R 397 i gebruiken bij zekerheid geen afgifte vergunning
. Oftewel, als hieraan niet voldaan is, is deze boete onterecht opgelegd.