Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Feitcode R584

Wanneer je een boete hebt gekregen voor het foutief parkeren van een voertuig staat de feitcode R584 op de boete, met als omschrijving: parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1). Hieronder vind je meer informatie over deze boete. Zo kom je erachter of bezwaar maken zinvol is in jouw geval.

Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Feitcode r584 E1 bord

Parkeren in strijd met een parkeerverbod(szone)

Dat je niet mag parkeren in strijd met een parkeerverbod (Feitcode R584) volgt uit artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in combinatie met het verkeersbord E1. Dit bord vind je in een enkele versie en in een zonale versie. Als het enkel het bord E1 betreft, dan mag je niet buiten de vakken parkeren aan de kant van de weg waar het bord staat. Ben je langs een zonebord gereden, dan mag je nergens in de zone parkeren buiten de vakken tot je een 'einde zone' bord tegenkomt. Parkeerverboden gelden vaak in het centrum van steden, maar ook vaak in natuurgebieden en op industrieterreinen.

Bezwaar maken tegen boete met feitcode R584

Wanneer heeft bezwaar maken onder andere zin?

Je stond alleen kort stil Je stond alleen kort stil

Het bord E1 duidt een parkeerverbod(szone) aan. In deze straat of zone is het niet toegestaan om te parkeren. Echter, het is wel toegestaan om kort stil te staan vanwege een van de volgende twee redenen: laden en lossen dan wel in- of uitstappen.

Het in- of uitstappen moet onmiddellijk gebeuren. Het is niet toegestaan om als bestuurder ook mee te lopen.

Was je aan het laden en lossen? Dan is het belangrijk om te weten wat er werd geladen of gelost. In de wet wordt alleen gesproken van laden of lossen als het voldoet aan de volgende omschrijving: ‘het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’ Oftewel, je mag niet te lang weg zijn van het voertuig, en het moet om iets gaan dat echt per auto moet worden vervoerd vanwege de omvang of het gewicht. Je mag ook niet meer tijd gebruiken dan nodig voor het laden en lossen.

Je stond aan de andere kant van de weg Je stond aan de andere kant van de weg

Het bord E1 geldt alleen voor de kant van de waar het bord geplaatst is. Stond je aan de andere kant van de weg geparkeerd? Dan is de boete niet terecht. Let op: dit geldt niet indien er sprake is van een zonebord.

Je stond in een parkeervak of de berm Je stond in een parkeervak of de berm

Het bord geldt alleen indien je niet in een parkeervak stond. Daarnaast is het altijd toegestaan om in een berm te parkeren. Stond je dus in een parkeervak of berm? Dan is de boete met feitcode r584 niet terecht opgelegd.

Je bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart Je bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart

Ben je in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? In veel gemeenten is het dan wel toegestaan om buiten de parkeervakken te parkeren. Daarvoor is wel vereist dat je een blauwe parkeerschijf neerlegt. De regels verschillen dus per gemeente. Vaak is de regelgeving op de website van de gemeente terug te vinden.