Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Feitcode R559, boete voor negeren van een geslotenverklaring (C12)

Als jij een boete hebt gekregen met feitcode R559 op de boete, dan heb je mogelijk in strijd gehandeld met een geslotenverklaring aangegeven met een bord C12 (gesloten voor auto's en motoren). De omschrijving op de boete is: handelen in strijd met geslotenverklaring alle motorvoertuigen (C12). Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Geslotenverklaring

Een boete op basis van feitcode R559 betekent dat je ergens een bord C12 hebt genegeerd. Dit bord betekent dat het voor auto's en motoren verboden is deze weg in te rijden. Dit bord wordt vaak gebruikt om de binnenstad autovrij te maken bijvoorbeeld. Dat je niet door een geslotenverklaring mag rijden volgt uit artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens in combinatie met het bord C12.

Wanneer heeft bezwaar maken onder andere zin?

Je hebt een ontheffing van het RVV Je hebt een ontheffing van het RVV

Heb je een ontheffing van het RVV, voldeed je aan de voorwaarden daarvan en heb je toch een boete ontvangen? Dan is de boete hoogstwaarschijnlijk onterecht opgelegd, en kun je deze vernietigd krijgen. Wij hebben zeer veel ervaring met boetes van ontheffinghouders, dus mocht je vragen hebben dan horen we het graag via onze contactmogelijkheden.

Je bent niet langs het bord gereden Je bent niet langs het bord gereden

Je hebt een boete gekregen voor het negeren van het bord C12. Dat is het bord op de afbeelding. Ben je nooit langs dit bord gereden? Doorloop de intake en we kijken graag even met je mee.

Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer

Je bent wel langs het bord C1 gereden, maar je bent aan te merken als bestemmingsverkeer. Dit werkt alleen als er onder het bord C1 een onderbord is geplaatst waarop bestemmingsverkeer wordt uitgezonderd. Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer als jouw reisdoel niet op een andere manier te bereiken was dan door de weg die verboden in te rijden is. In de wet staat dit als volgt opgeschreven: ‘bestuurder wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen’.

Je bent direct omgekeerd Je bent direct omgekeerd

Je bent wel langs het bord C1 gereden, maar je bent direct daarna omgekeerd. Onder bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat een rechter de boete wil verlagen bijvoorbeeld.

Er was sprake van een zogenoemde fuik Er was sprake van een zogenoemde fuik

Op het moment dat je het bord C1 zag staan, reed je direct de geslotenverklaring in. Dit is een fuik. De verkeersborden moeten zo geplaatst worden dat je als bestuurder nog een andere weg kunt kiezen, om te voorkomen dat je de geslotenverklaring inrijdt. Dit wordt vaak gedaan door middel van een vooraankondiging. Stond de vooraankondiging er wel maar had je niet meer de mogelijkheid om een andere weg in te slaan? Of stond er helemaal geen vooraankondiging? Doorloop dan de intake.

Je voldeed aan de voorwaarden van het onderbord Je voldeed aan de voorwaarden van het onderbord

Je bent door de geslotenverklaring gereden, omdat dit volgens het onderbord toegestaan was voor jouw type voertuig of op de tijd waarop je dit deed. Graag ontvangen we dan een foto van het onderbord.