Onterechte boete? Wij helpen je!

Meer over Appjection chevron-right

Feitcode R550a, boete voor negeren van een geslotenverklaring (C1)

Als jij een boete hebt gekregen met feitcode R550a op de boete, dan ben je mogelijk langs een 'verboden in te rijden' bord gereden (bord C1, rond wit bord met een rode rand). De straat is dan gesloten verklaard in beide richtingen. De boete is in 2021 100 euro. De officiele omschrijving op de boete is: 'handelen in strijd met geslotenverklaring in beide richtingen (C1)'. Hieronder lees je een aantal goede redenen voor een bezwaar. Wil je de boete meteen door een van onze juridisch medewerkers laten bekijken? Klik dan op de knop hieronder.

Feitcode r550a geslotenverklaring bord

Geslotenverklaring

Een boete op basis van feitcode R550a betekent dat je ergens een bord C1 hebt genegeerd. Dit bord betekent dat het verboden is deze weg in te rijden van beide kanten. Het is dus niet een eenrichtingsweg, maar een volledig afgesloten weg. Je ziet dit bord vaak bij werkzaamheden. Het zijn ook vaak tijdelijke borden. Dat je niet door een geslotenverklaring mag rijden volgt uit artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens in combinatie met het bord C1.

Bezwaar maken tegen een boete met feitcode R550a

Wanneer heeft bezwaar maken onder andere zin?

Je hebt een ontheffing van het RVV Je hebt een ontheffing van het RVV

Heb je een ontheffing van het RVV, voldeed je aan de voorwaarden daarvan en heb je toch een boete ontvangen? Dan maken we graag bezwaar voor je. We ontvangen hiervoor graag een foto van de ontheffing en de daaraan verbonden voorwaarden.

Je bent niet langs het bord gereden Je bent niet langs het bord gereden

Je hebt een boete gekregen voor het negeren van het bord C1. Dat is het bord op de afbeelding. Ben je nooit langs dit bord gereden? Doorloop de intake en we kijken graag even met je mee.

Bord C1

Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer

Je bent wel langs het bord C1 gereden, maar je bent aan te merken als bestemmingsverkeer. Dit werkt alleen als er onder het bord C1 een onderbord is geplaatst waarop bestemmingsverkeer wordt uitgezonderd. Je bent aan te merken als bestemmingsverkeer als jouw reisdoel niet op een andere manier te bereiken was dan door de weg die verboden in te rijden is. In de wet staat dit als volgt opgeschreven: ‘bestuurder wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen’.

Je bent direct omgekeerd Je bent direct omgekeerd

Je bent wel langs het bord C1 gereden, maar je bent direct daarna omgekeerd. Onder bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat een rechter de boete wil verlagen bijvoorbeeld.

Er was sprake van een zogenoemde fuik Er was sprake van een zogenoemde fuik

Op het moment dat je het bord C1 zag staan, reed je direct de geslotenverklaring in. Dit is een fuik. De verkeersborden moeten zo geplaatst worden dat je als bestuurder nog een andere weg kunt kiezen, om te voorkomen dat je de geslotenverklaring inrijdt. Dit wordt vaak gedaan door middel van een vooraankondiging. Stond de vooraankondiging er wel maar had je niet meer de mogelijkheid om een andere weg in te slaan? Of stond er helemaal geen vooraankondiging? Doorloop dan de intake.

Je voldeed aan de voorwaarden van het onderbord Je voldeed aan de voorwaarden van het onderbord

Je bent door de geslotenverklaring gereden, omdat dit volgens het onderbord toegestaan was voor jouw type voertuig of op de tijd waarop je dit deed. Graag ontvangen we dan een foto van het onderbord.