Boete ontvangen zonder staandehouding

Bij het opleggen van een verkeersboete is de verbalisant of de agent verplicht om over te gaan tot een staandehouding als daartoe een mogelijkheid bestaat. De boete mag dus alleen op kenteken worden opgelegd wanneer er geen reele mogelijkheid is om jou staande te houden, bijvoorbeeld als de boete wordt opgelegd door een camerainstallatie of als de agent te voet was en jou niet kon volgen in de auto. Wordt je niet staande gehouden terwijl dit wel mogelijk was, dan wordt de boete vernietigd.

Hieronder lees je meer over staande houden, en of bezwaar maken zin heeft! Wil je de boete gratis door onze ervaren juristen laten bekijken, klik dan op de knop hieronder.

Boete ontvangen zonder staandehouding

Meer informatie

Hieronder vind je meer informatie over wat een staandehouding precies inhoudt, en waarom een staandehouding in principe verplicht is bij het opleggen van een boete.

Waar moet je op letten bij de staandehouding?

Artikel 5 WAHV, verplichting tot staandehouding

In artikel 5 van de WAHV en in de rechtspraak is bepaald dat wanneer er een goede mogelijkheid tot staandehouding bestaat, de boete aan de bestuurder moet worden opgelegd in plaats van aan de kentekenhouder. Staande houden is dus in principe verplicht, tenzij er geen goede mogelijkheid tot staande houden bestaat. De agent of de BOA moet in het proces-verbaal aangeven waarom er geen mogelijkheid zou hebben bestaan. Het is daarom belangrijk om altijd de processtukken op te vragen bij het maken van bezwaar!

Wat is een staandehouding?

Er bestaat een verschil tussen staande houden en aanhouden. Wanneer de politie je aanspreekt vanwege het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, of het niet hebben van licht op je fiets, dan spreekt men van staandehouden. Bij een aanhouding wordt je in de regel meegenomen naar het politiebureau, bijvoorbeeld nadat iemand betrapt is bij een diefstal. Bij verkeersboetes hebben we het dus bijna altijd over staandehoudingen. Om iemand staande te houden wordt een stopteken gegeven, bijvoorbeeld met de hand of met een zogenaamde politietransparant. Vervolgens wordt er om een ID bewijs gevraagd, zodat de boete aan de bestuurder kan worden opgelegd, in plaats van aan de kentekenhouder.

Voorbeelden van redenen die niet voldoende zijn om niet staande te houden

In recente uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is te zien dat het gerechtshof zeer kritisch kijkt naar de reden voor het niet staande houden. Zodra het gerechtshof van mening is dat er wel een mogelijkheid bestond, wordt de boete geheel vernietigd. Hier een aantal voorbeelden van boetes die zijn vernietigd omdat er niet is staande gehouden:

  • Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7690. In deze zaak werd enkel aangegeven dat verbalisant met andere werkzaamheden was belast, en dat vond het gerechtshof niet voldoende reden om niet staande te houden.
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 06-01-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:54. In deze zaak had de agent alleen aangegeven dat de betrokkene was doorgereden. Daaruit blijkt alleen niet of verbalisant achter betrokkene aan had kunnen rijden of niet.
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 21-09-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:7473. In deze zaak gaf verbalisant aan dat het overige verkeer hinder zou ondervinden van een mogelijke staandehouding, alleen werd nergens omschreven waaruit die hinder dan zou bestaan, en waarom die hinder boven de verplichte staandehouding zou moeten gaan.
  • Hof Arnhem-Leeuwarden 09-09-2020 ECLI:NL:GHARL:2020:7087. In deze zaak werd enkel aangegeven dat verbalisant onderweg was naar een melding met hogere prioriteit.

Dit zijn een paar voorbeelden, maar als je zoekt op rechtspraak.nl met als zoekterm art. 5 WAHV kom je nog veel meer voorbeelden tegen.

Staande houden is in beginsel verplicht bij het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden

Wanneer een agent jou een boete wil geven voor het vasthouden van een telefoon of een ander mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden, is hij of zij in principe verplicht staande te houden. In 2019 is een interne instructie opgesteld door de politie waarin is omschreven aan welke regels een agent en een proces-verbaal moeten voldoen als deze niet kan staande houden maar wel een sanctie wil opleggen (Instructie politie bij de wijziging van art. 61a RVV). De instructie vermeldt meteen dat verbalisanten terughoudend moeten zijn bij het bekeuren op kenteken. Dit nu de eisen voor de waarnemingen zeer hoog zijn en de rechter hier streng op toetst. Daarnaast is genoteerd waar het proces-verbaal tenminste aan moet voldoen als het geaccepteerd wil worden door de officier van justitie of de rechter. De instructie vermeldt:

Verbalisant dient zo duidelijk mogelijk weer te geven wat er precies is waargenomen, waarbij gedacht kan worden aan de volgende waarnemingen:

  • Vorm van het apparaat
  • Details van het apparaat, zoals kleur, cameralenzen, een lichtgevend display
  • Bestuurder die het apparaat met zijn vingers bediende
  • Bestuurder die steeds keek naar het apparaat/leek te praten
  • Andere relevante omstandigheden.

Voldoet het proces-verbaal niet aan de strikte eisen heb je een goede kans dat de boete vernietigd wordt.

Staande houden is ook verplicht tijdens de corona pandemie

Ten tijde van de eerste lockdown in maart 2020 heeft de politie een instructie opgesteld hoe omgegaan moest worden met staandehoudingen in het kader van de corona pandemie. In deze instructie werd aangegeven dat staandehouding nog steeds verplicht was, maar dat agenten onder omstandigheden mochten afzien van staandehouding. Deze instructie wordt in de praktijk alleen niet erg consequent toegepast, waardoor de rechtbank Amsterdam onlangs heeft bepaald dat zij corona als reden voor niet staande houden niet accepteren. Het gaat om de uitspraak met nummer ECLI:NL:RBAMS:2020:5456.

Staande houden is verplicht bij een controle met een lasergun

In de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers is opgenomen dat agenten in principe moeten staande houden bij het gebruik van een lasergun, nu er geen fotografisch bewijs wordt verzameld:

4.1 Laser snelheidsmeter (lasergun)

Juridisch gezien is er geen bezwaar tegen het verbaliseren op kenteken bij gebruik van de lasergun. Omdat echter bij het gebruik van de lasergun meestal geen fotografische- of videoregistratie van de gedraging of overtreding plaatsvindt, moet in beginsel tot staandehouding worden overgegaan.[16].

Reviews

Onze klanten over Appjection

Een makkelijke en snelle manier om bezwaar te maken tegen verkeersboetes. En nog gratis ook.Lees hier de volledige review.

Hans Van Teijlingen

4 januari 2021

H

Heel veel dank voor de succesvolle behandeling van mijn bezwaar tegen de mij opgelegde parkeerboete. Mocht het onverhoopt ooit nog eens gebeuren maak ik graag weer gebruik van uw diensten.

Mirjam Brans

14 februari 2021

M

Zeer snelle hulp en indien alles niet helemaal compleet is helpen ze je daar ook bij. Top

Fons Van Boxtel

9 februari 2021

F

Dit bedrijf verricht wonderen. Alleen sta je tegenover de overheid met je rug tegen de muur maar hun hebben mij geholpen bij een ten onrechte parkeer boete. Dus ik zeg een dikke 10.

Gerard Holtmaat

19 februari 2021

G

Snel, accuraat, zeer klantvriendelijk, helder en met succes de boete laten vernietigen.