Naheffings­­aanslag parkeer­­belasting

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting is een parkeerboete van de gemeente. Je krijgt deze parkeerboete omdat je niet- of te weinig parkeergeld hebt betaald. Je herkent deze parkeerboete aan het woord naheffingsaanslag op de boete, en aan de afzender: een gemeente in plaats van het CJIB. Deze parkeerboetes zijn namelijk belastingen, en daarom worden deze boetes niet door het CJIB verzonden, maar door iedere gemeente afzonderlijk. Elke gemeente hanteert zijn eigen regels, dus het is belangrijk om de boete goed te lezen!

Maak gratis en snel bezwaar via Appjection

Als je het niet eens bent met deze boete, dan kan je hiertegen bezwaar maken of kan je Appjection vragen dit namens jou te doen. Als je Appjection je bezwaar laat behandelen, dan zullen wij de hele procedure namens jou doorlopen, en je op de hoogte houden van de status van het bezwaar. Je kan je boete indienen door op de knop ‘Maak bezwaar’ te drukken en de stappen te volgen. Binnen twee minuten heb je een gratis bezwaar.

Maak bezwaar

Heb je nog vragen, kijk dan of jouw vraag hieronder staat, of lees de veelgestelde vragen.

Hoe maak ik zelf bezwaar tegen een naheffingsaanslag?

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag kan altijd schriftelijk. Op de parkeerboete staat aangegeven waar je het bezwaar naartoe moet sturen.

Bezwaar maken kan in sommige gemeenten ook digitaal. Digitaal bezwaar maken kan bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam, maar ook bij de gemeente Rotterdam. Vaak staat op de naheffingsaanslag vermeld of je ook digitaal bezwaar kan maken, en hoe dit moet.

Schrijf een bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag en stuur dit per post, of wanneer mogelijk digitaal, aan de gemeente. Zorg dat hierin op zijn minst de volgende dingen vermeld zijn:

  • Jouw eigen naam en adres
  • De datum waarop je de brief stuurt
  • Het aanslag- of vorderingsnummer van de parkeerbon
  • De gronden van het bezwaar, oftewel waarom je het niet met de boete eens bent.
  • Jouw handtekening

Vergeet niet een kopie van de naheffingsaanslag bij het bezwaarschrift te voegen.

Let op dat alleen degene op wiens naam de boete staat ook bezwaar kan maken tegen de boete. Als de boete niet op jouw naam staat en je wilt toch namens iemand anders bezwaar maken, dan zul je daarvoor door die persoon gemachtigd moeten worden.

Hoe lang heb ik om bezwaar te maken?

Je hebt tot 6 weken na de dagtekening van de parkeerbon om bezwaar te maken. Dien je het bezwaar te laat in dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat het niet wordt bekeken.

Hoe lang duurt het voor de gemeente een beslissing neemt?

De gemeente heeft tot 31 december van het jaar waarin je bezwaar hebt gemaakt de tijd om het bezwaar te behandelen. Maak je bezwaar op 2 januari 2018? Dan heeft de gemeente tot 31 december 2018 de tijd om op het bezwaar te beslissen. De meeste gemeenten proberen het bezwaar tegen een parkeerbon sneller te behandelen, maar zijn hiertoe dus niet verplicht.

Moet ik de parkeerbon betalen als ik de parkeerbon wil aanvechten?

Dit verschilt per gemeente. Bij de ene gemeente schort het bezwaar de betaaltermijn op, en bij de ander niet. Op de parkeerbon staat meestal aangegeven of je wél of niet moet betalen als je bezwaar hebt gemaakt. Appjection raadt bij parkeerbonnen aan om wel te betalen. Je krijgt je geld dan terug van de gemeente als het bezwaar wordt goedgekeurd.

Zelf ook een onterechte boete?

Maak bezwaar