Select Page

Dubbele boete

Wanneer is dit het geval en wanneer is het onterecht?

Maak bezwaar

Wanneer is een dubbele boete nu terecht en wanneer niet?

De regel in Nederland is dat je niet twee keer bestraft mag worden voor hetzelfde feit. Krijg je twee boetes voor dezelfde gedraging, dan kan het zijn dat één van de twee boetes onterecht is.

Ne bis in idem

Het Nederlands recht kent een beginsel dat ne bis in idem heet. Dit betekent los gezegd dat je niet tweemaal bestraft mag worden voor dezelfde gedraging of hetzelfde feit.  De discussie in zaken met dubbele boetes is dan ook altijd:

Gaat het hier om dezelfde gedraging?

Dubbele snelheidsovertreding

Rijd je te hard over een weg met meerdere flitspalen, en krijg je binnen een aantal minuten meerdere boetes, dan hoeft dit niet onterecht te zijn. Het gaat namelijk om meerdere gedragingen. De vraag is of je je gedrag in de tussentijd hebt kunnen en moeten aanpassen. Kom je bijvoorbeeld een bord tegen met de geldende maximumsnelheid, of kom je bij een kruispunt met een nieuwe verkeerssituatie, dan had je je snelheid moeten aanpassen, en gaat het om verschillende gedragingen die ieder afzonderlijk beboet mogen worden.

Als dezelfde flitspaal jou tweemaal flitst op hetzelfde moment, dan ben je twee keer gestraft voor hetzelfde feit, en is één van de twee boetes onterecht.

Dubbele parkeerboete

Parkeer je de auto verkeerd, of parkeer je zonder parkeergeld te betalen, dan is de regel in principe dat je hier slechts één keer per dag (00:00u-23:59u) voor beboet kan worden. Dit is anders als je de auto verplaatst, bijvoorbeeld naar een parkeerplaats waar het parkeertarief hoger is dan waar je eerst parkeerde, en je niet bijbetaalt.

Word je toch tweemaal beboet op een dag voor dezelfde gedraging, dan kun je bezwaar maken tegen de tweede boete met een beroep op het ne bis in idem beginsel.

De voortgezette handeling

In het strafrecht is bepaald (art. 56 Sr) dat wanneer je iets doet dat zodanig in verband met elkaar moet worden gezien dat het als één handeling moet worden aangemerkt, er maar één strafbepaling wordt toegepast (de zwaartse/duurste van de straffen). Dit beginsel geldt ook in het verkeersrecht. Bij ‘in zodanig verband staan met elkaar‘ kan je denken aan een hele korte tijd tussen de overtredingen, of een hele korte afstand, waarbij je geen redelijke mogelijkheid hebt gehad je gedrag aan te passen. Als voorbeeld een zaak die Appjection heeft behandeld:

Een motorrijder rijdt tussen de auto’s door, langs een busbaan naar de voorkant van de rij voor het stoplicht, waarbij hij helemaal vooraan bij het zebrapad stil komt te staan. Een aantal weken later ontvangt deze motorrijder drie boetes. Eén voor rechts inhalen, één voor over een busbaan rijden, en één voor het inhalen vlak voor een zebrapad. Alle drie de boetes kwamen voort uit het langs de auto’s naar voren rijden, en staan in zodanig verband met elkaar dat het als een voortgezette handeling moet worden gezien. In dit geval blijft één boete staan, en dat is altijd de duurste van de drie.

Je kunt de boete ook uploaden op deze website, waarop Appjection automatisch al het bovenstaande en meer, gratis voor je controleert! Klik op de knop Maak bezwaar, en volg de stappen.

Statistieken en boetebedragen

Hoeveel dubbele boetes er per jaar worden uitgeschreven is niet bekend. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rechtspraak houden hiervan geen cijfers bij. Het komt toch veelvuldig voor dat mensen meerdere boetes krijgen voor dezelfde gedraging. Een dubbele boete kan met iedere feitcode voorkomen. Uit onze ervaring blijkt dat het veelvuldig voorkomt bij parkeren, en bij een samenloop van omstandigheden. Op deze pagina zullen we beschrijven wat je argumenten kunnen zijn bij een bezwaar tegen een (onterechte) dubbele boete.

Zelf ook een onterechte verkeersboete?

Maak bezwaar