DUB­BELE BOETE

Het kan zijn dat je twee boetes krijgt voor hetzelfde feit. Dit is niet toegestaan. Een van deze twee boetes is dus waarschijnlijk te vernietigen. Op deze pagina staat meer informatie over dubbele boetes, en wanneer ze onterecht zijn. Is een van de boetes onterecht, dan kan je via Appjection gratis en snel bezwaar maken door op de knop ‘Maak nu bezwaar’ te klikken.

Maak bezwaar

Maak gratis en snel bezwaar via Appjection

Als je het niet eens bent met deze boete, dan kan je hiertegen bezwaar maken of kan je Appjection vragen dit namens jou te doen. Als je Appjection je bezwaar laat behandelen, dan zullen wij de hele procedure namens jou doorlopen, en je op de hoogte houden van de status van het bezwaar. Je kan je boete indienen door op de knop ‘Maak bezwaar’ te drukken en de stappen te volgen. Binnen twee minuten heb je een gratis bezwaar.

Heb je nog vragen, kijk dan of jouw vraag hieronder staat, of lees de veelgestelde vragen.

Meer informatie over dubbele boetes

Wanneer is een dubbele boete onterecht?
Twee keer beboet voor hetzelfde

Een dubbele boete is onterecht wanneer je twee keer bestraft wordt voor hetzelfde feit. Dit heet ook wel het ne bis in idem principe. Stel je bijvoorbeeld voor dat je één keer door rood rijdt, maar je krijgt twee boetes.

Meerdere soorten boetes voor dezelfde gedraging

Als je binnen een hele korte tijd meerdere verkeersregels overtreedt, dan wordt dit gezien als één verkeersovertreding. Dit heet een voorgezette handeling. Als je voor alle losse overtredingen boetes hebt gekregen, hoef je dus alleen maar één boete te betalen. Dit is altijd de duurste. Als voorbeeld een zaak die Appjection heeft behandeld:

Een motorrijder rijdt tussen de auto’s door, langs een busbaan naar de voorkant van de rij voor het stoplicht, waarbij hij helemaal vooraan bij het zebrapad stil komt te staan. Een aantal weken later ontvangt deze motorrijder drie boetes. Eén voor rechts inhalen, één voor over een busbaan rijden, en één voor het inhalen vlak voor een zebrapad. Alle drie de boetes kwamen voort uit het langs de auto’s naar voren rijden, en staan in zodanig verband met elkaar dat het als een voortgezette handeling moet worden gezien. In dit geval blijft één boete staan.

Dubbele snelheidsovertreding
Een boete aanvechten kan op twee manieren:

1.Schriftelijk bezwaar maken

Schrijf een bezwaarschrift tegen de boete en stuur dit per post aan het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Zorg dat hierin op zijn minst de volgende dingen vermeld zijn:

  • Jouw eigen naam en adres
  • De datum waarop je de brief stuurt
  • CJIB-nummer van de boete
  • De gronden van het beroep, oftewel waarom je het niet met de boete eens bent
  • Jouw handtekening
  • Vergeet niet een kopie van de beschikking bij het bezwaarschrift te voegen.
Dubbele parkeerboete
Parkeer je de auto verkeerd, of parkeer je zonder parkeergeld te betalen, dan is de regel in principe dat je hier slechts één keer per dag (00:00u-23:59u) voor beboet kan worden. Dit is anders als je de auto verplaatst, bijvoorbeeld naar een parkeerplaats waar het parkeertarief hoger is dan waar je eerst parkeerde, en je niet bijbetaalt.

Word je toch tweemaal beboet op een dag voor dezelfde gedraging, dan kun je bezwaar maken tegen de tweede boete met een beroep op het ne bis in idem beginsel.

Heb je een onterechte boete?

Fotografeer de boete

Camera Om bezwaar te maken hebben we je boete nodig, een foto is al voldoende.

Upload de foto

upload Je boete wordt geanalyseerd en er wordt automatisch bepaald wat de vervolgstappen zijn.

Beantwoord de vragen

Beantwoord vragen We stellen je een aantal vragen over de situatie zodat we een goed bezwaar kunnen maken.

Klaar!

Klaar voor het bezwaar Is de boete onterecht, dan dienen wij direct bezwaar voor je in.

Maak snel bezwaar

Zelf ook een onterechte boete?

Maak bezwaar